Conferentie 2017

Nieuwe kennis en kansen

Derde NKWK-conferentie / 11 april 2017 / Beurs van Berlage Amsterdam

NKWK conferentie gemist? Bekijk het Twitter Moment >

Bekijk hier het volledige programma

De wateroverlast van 2016 liet het duidelijk zien: klimaatverandering stelt onze delta voor grote uitdagingen. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven bundelen hun krachten in NKWK: het Nationale Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Ze ontwikkelen kennis en creëren oplossingen binnen veertien onderzoekslijnen. Daarbij gaat het vooral om klimaatadaptatie, maar ook om de synergie daarvan met andere opgaven, zoals ecologisch herstel en de energietransitie.

Op 11 april krijgt u een goed beeld van ervaringen en resultaten binnen de onderzoekslijnen, kunt u meedoen aan discussies en ideeën uitwisselen met uiteenlopende partijen. En wellicht de basis leggen voor nieuwe samenwerkingsverbanden of onderzoeksvoorstellen.

De conferentie bestaat uit een plenair programma en twee rondes van elk zes parallelsessies. Praktijkvoorbeelden krijgen ruime aandacht, evenals de verbinding tussen wetenschap, de praktijk van beheer en beleid en de creativiteit van de markt.

De 3e NKWK conferentie wordt georganiseerd door Amsterdam Water Science (UvA en VU), Rijkswaterstaat, KNMI en staf Deltacommissaris, in samenwerking met NL Ingenieurs, Technische Universiteit Delft en Universiteit Twente en andere NKWK partijen, zoals de waterschappen.

Wij kijken uit naar een succesvolle conferentie en zien u graag op 11 april.

Namens de organisatie:

Jeroen Aerts & Jef Huisman (Amsterdam Water Science)

Roeland Allewijn (Rijkswaterstaat)

Jos van Alphen (staf Deltacommissaris)

Ben Wichers Schreur (KNMI)

Katja Portegies (Arcadis/ NL Ingenieurs)