Noordzee

Nederland heeft baat bij een ecologisch gezonde Noordzee. Slim samenwerken draagt bij aan duurzaam beleid en beheer en leidt tot slimme keuzes.

Meerdere kennisinstellingen en organisaties doen onderzoek naar de Noordzee. Deze onderzoekslijn is bedoeld voor partijen die strategisch onderzoek doen naar de ecologie, het gebruik en de draagkracht van de Noordzee. Het doel van de onderzoekslijn is het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een kennisagenda voor de Noordzee die ingaat op de strategische onderzoeksvragen die spelen op (middel)lange termijn.

noordzee
Foto boven: Fred Hoogervorst / Hollandse Hoogte

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Ronald Rense / info@waterenklimaat.nl

Kaartbeeld uit de beleidsnota Noordzee ‘Ruimtelijke ontwikkelingen en kansen’