Slim watermanagement

Water teveel, water te weinig: problemen die in onze delta continue op de loer liggen. Slim watermanagement voorkomt watertekort en wateroverlast en leidt tot minder schade

Slim Watermanagement in het nieuws:
Onderzoek naar verdamping voor beter waterbeheer
Tauw & HAL 24K winnaar Data Challenge 2017, een initiatief van Slim Watermanagement

Onderzoekslijn Slim Watermanagement heeft tot doel om watertekort en wateroverlast te verminderen door de beschikbare capaciteit van het Nederlandse watersysteem beter en duurzamer te benutten. Het is een optimalisatie van het operationele waterbeheer. Slim Watermanagement beschouwt het hele watersysteem: over de grenzen van beheergebieden heen.

Bekijk de video of download de infographic

Samen met andere beheerders wordt gezocht naar mogelijkheden om in natte tijden zoveel mogelijk water kwijt te kunnen en in droge tijden het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Hierdoor is er meer en langer zoetwater beschikbaar voor de verschillende gebruiksfuncties en kan schade als gevolg van watertekort of wateroverlast worden verminderd of langer worden uitgesteld. Om Slim Watermanagement te realiseren, is nodig:

  • Slim Watermanagement valt of staat met een goede samenwerking tussen waterbeheerders. Om het water goed te verdelen gaat het om het hele watersysteem, water trekt zich immers niets aan van beheergrenzen. Dit vereist afspraken tussen bestuurders die vertaald moeten worden in concrete acties voor beheerders.
  • Kennis/Techniek. Inzicht in het functioneren van het watersysteem van een geheel beheergebied in perioden van droogte en overlast is cruciaal. Ook kennis over de beschikbare ruimte en impact is essentieel. Verder vraagt het om een goede uitwisseling van informatie en data tussen waterbeheerders en om het benutten van de nieuwste kennis en technologische hulpmiddelen.
  • Uitwisselen ervaringen en leren van elkaar. Voor de realisatie van Slim Waterbeheer is het belangrijk dat beheerders hun ervaringen met het uitvoeren van projecten delen. Ook is het gewenst dat beschikbare kennis wordt gedeeld en dat kennisvragen worden uitgewisseld zodat kennisontwikkeling daarop kan worden afgestemd. NKWK helpt bij het verbinden van de kennis, kennisinstituten en adviesbureaus spelen daar een belangrijke rol in.

Slim Watermanagement wordt gebiedsgericht opgepakt. Onderscheid wordt gemaakt tussen zes gebieden: IJsselmeergebied, Gebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal, Gebied rond de Rijn-Maasmonding, Gebied rond de Nederrijn-Lek, Zuid-Nederland en Zoetwater Oost-Nederland.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Bas de Jong / bas.de.jong@rws.nl