Toekomstbestendige natte kunstwerken

Veel natte kunstwerken zijn toe aan vervanging of renovatie. Hoe kan dit zo goedkoop en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd?

Natte kunstwerken als sluizen, stuwen en gemalen hebben een beperkte levensduur. In de onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken staat de grote vervangingsopgave van natte kunstwerken in Nederland centraal. Veel sluizen, stuwen en gemalen en andere kunstwerken die van belang zijn voor scheepvaart, waterbeheer en veiligheid zijn gebouwd in het midden van de vorige eeuw. Komende decennia zullen zo’n 250 natte kunstwerken vervangen moeten worden. Daarnaast zijn er nog eens 800 natte kunstwerken die niet meer aan de functionele eisen van de nieuwe tijd kunnen voldoen.

nattekunstwerken
Foto: Ronald van den Heerik / Hollandse Hoogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen staan voor een grote opgave. Met innovatieve pilots en kennisontwikkeling levert de onderzoekslijn hieraan een bijdrage, zodat de vervanging efficiënt en kostenbesparend kan worden aangepakt. Voor 2016 richt de onderzoekslijn zich op de volgende vier thema’s: Bestaande natte kunstwerken, Nieuwe natte kunstwerken, Natte kunstwerken in het netwerk en Planning & Governance.

Deze problematiek speelt niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. In landen die een sterke economische ontwikkeling doormaken, gaat het niet om vervanging maar om aanleg van nieuwe infrastructuur. Er is dus een markt, wereldwijd, niet alleen vandaag, maar voor de komende decennia.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Babette Lassing / babette.lassing@tno.nl of met Albert Barneveld / albert.barneveld@rws.nl