Water en voedsel

Hoe zorgen we voor voldoende schoon en zoet water om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel? Kennis en innovatie leiden tot de antwoorden.

De wereldbevolking groeit. Hierdoor neemt de vraag naar voedsel toe, vooral rondom stedelijke gebieden. Voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit worden steeds belangrijkere thema’s. Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel, want voedsel groeit waar water stroomt. De ruimtedruk op het land is groot, daarom wordt gekeken om voedselproductie op zee te vergroten. Dit heeft Europese prioriteit. Andere belangrijke uitdagingen voor de komende jaren zijn het efficiënter omgaan met voedingstoffen (nutriënten), bijvoorbeeld door het gebruik van rest- en afvalstromen.

voedsel
Foto: Flip Franssen / Hollandse Hoogte

Klimaatverandering vormt een extra uitdaging, want hoe gaan we om met periodes van te veel en te weinig water die kunnen leiden tot verdroging, verzilting en erosie? De komende jaren wil Nederland aan de hand van de Sustainable Development goals van de Verenigde Naties aan deze vraagstukken werken.

De Internationale Waterambitie (IWA) bundelt de krachten van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken beschrijft een duurzame aanpak op het gebied van water. Dit vergt een verbinding met het beleid op het gebied van landbouw en voedsel. De IWA wil Nederland versterken als Centre of Excellence op kennisgebied. Het Nationale Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat en de Topsector Water worden expliciet genoemd om dit doel te verwezenlijken.

De uitdaging die hierboven wordt beschreven pakken we in de onderzoekslijn Water en Voedsel op. Lange termijn inzichten worden gekoppeld aan de korte termijn beleidsopgave, door gebruik te maken van Europese mogelijkheden (bijvoorbeeld Societal Challenges Food security, Blue Growth, Sustainable agriculture and forestry, Marine and maritime and inland water research). En door innovaties in de praktijk te laten zien.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Mirjam Hack / mirjam.hack@wur.nl