Over NKWK

Organisatie en betrokkenen

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van NKWK zijn de Deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Topsector Water, Deltares, Wageningen UR, TNO, KNMI en het bedrijfsleven.

Organisatie

NKWK bestaat uit een Programmaraad, Raad van Toezicht en een Coördinatieteam.

In de Programmaraad worden de lijnen uitgezet voor het NKWK als geheel en voor de afzonderlijke onderzoekslijnen.

De Raad van Toezicht bewaakt het doel van het NKWK en de samenwerking binnen het programma.

Programmaraad en Raad van Toezicht worden ondersteund door het Coördinatieteam, dat de dagelijkse gang van zaken regelt. Het coördinatieteam ondersteunt ook de onderzoekslijnen. Daartoe worden Task Forces in wisselende samenstelling rondom relevante thema’s georganiseerd.

Programmaraad

Roald Lapperre, voorzitter Ministerie IenM/DGRW
Roeland Allewijn RWS, programmamanager NKWK
Bart van den Hurk KNMI
Joost Buntsma STOWA/Waterschappen
Peter Driessen NWO
Bert Geerken TU-Delft (namens de universiteiten)
Henk Nieboer NL-ingenieurs
Hendrik Postma Vereniging van waterbouwers
Hans Vissers Deltares
Bram de Vos Wageningen UR
Michiel Berkelmans Ministerie EZ

Raad van Toezicht

Wim Kuijken, voorzitter Deltacommissaris
Jacob Fokkema NWO
Peter Heij Ministerie IenM/DGRW
Hans Huis in ’t Veld Topsector Water
Luc Kohsiek STOWA/Waterschappen
Maarten Smits Deltares namens TO2
Gerard van der Steenhoven KNMI
Peter Struik RWS

Coördinatieteam

Roeland Allewijn, voorzitter RWS
Jos van Alphen Staf Deltacommissaris
Willem Bruggeman Deltares, namens de TO2 instituten
Corné Nijburg Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond
Rob Ruijtenberg STOWA/Waterschappen
Marja Wijnties, secretaris Ministerie IenM/DGRW