Water en klimaatnieuws

Nieuwe onderzoekslijn: Klimaatverandering en Extreem Weer

De beschikbaarheid van actuele kennis over klimaatverandering en extreem weer is van groot belang voor de onderzoekslijnen van het NKWK. De nieuwe onderzoekslijn ‘Klimaatverandering en Extreem Weer’ zorgt daarvoor en koppelt relevante wetenschappelijke inzichten aan andere onderzoekslijnen. Het mes snijdt aan twee kanten: de intensivering van de samenwerking levert ook nieuwe gebruikerswensen op voor toekomstig onderzoek en scenario’s.

(meer…)

Goede voortgang en nieuwe plannen

Toekomstbestendige Natte Kunstwerken

Nederland heeft honderden ‘natte kunstwerken’, zoals sluizen, stuwen en gemalen. Veel daarvan zijn toe aan vervanging of renovatie. Om die complexe operatie in de komende decennia zo efficiënt mogelijk uit te voeren, is veel nieuwe kennis nodig. Daarom is in 2017 het Kennisprogramma Natte Kunstwerken gestart. De eerste resultaten zijn veelbelovend. (meer…)

Meegroeien met de zeespiegel

Onderzoekslijn Kustgenese 2.0

Onze kust is een dynamisch zandsysteem. Voortdurend verliezen we zand aan de zee. Daarom spuit Rijkswaterstaat jaarlijks miljoenen kuub zand op. Klimaatverandering maakt die kustbescherming steeds lastiger. De onderzoekslijn Kustgenese 2.0 genereert de kennis die nodig is om het beleid en beheer van dit zandige kustsysteem vanaf 2020 goed te onderbouwen.
(meer…)

Living Labs in de Dutch Delta: workshop voor vooraanmelders

Op vrijdag 23 november was er in Utrecht een workshop voor Living Labs in the Dutch Delta, een NWO-programma dat vanuit het NKWK is ontwikkeld en gefinancierd. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De workshop was bedoeld voor onderzoekers die een vooraanmelding hebben ingediend voor de call voor proposals en de leden van hun consortium. (meer…)