Nieuws

Activiteiten en resultaten

NKWK verkent samenwerking met Europese Interreg-projecten

07 februari 2018, categorie Nieuws

Op 6 december 2017 kwamen diverse organisaties en projecten van het NKWK en de Interreg North Sea Region bijeen in Utrecht. Doel van de bijeenkomst: samenwerken. De deelnemers zochten connecties tussen het NKWK en Interreg en vonden die op drie thema’s: stedelijke gebieden, groenblauwe infrastructuur en asset management. “Door samen te werken kun je meer lading en maatschappelijke relevantie geven aan een project”, zegt Egon Baldal van Rijkswaterstaat. De partijen komen in maart weer samen voor een vervolgbijeenkomst.
Lees verder >

“Samen bereik je meer”

07 februari 2018, categorie Nieuws

Afscheidsinterview Marja Wijnties

Marja Wijnties was vanaf het begin betrokken bij het NKWK; eerst als één van de kwartiermakers, later als lid van het coördinatieteam. In januari van dit jaar stapte ze over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Haar nieuwe dossier ‘Groningen bovengronds’ is een uitdaging: al op haar eerste werkdag was er een zware aardbeving. Marja heeft nauwelijks tijd om het NKWK te missen. Op de dag dat ze wordt uitgezwaaid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blikt ze toch even terug. Lees verder >

Verslag: Speciale bijeenkomst Kennismanagement

06 februari 2018, categorie Nieuws

De verschillende onderzoekslijnen van het NKWK beginnen op stoom te komen. Nu wordt het tijd om na te denken over de manier waarop we de nieuwe inzichten en ervaringen onderling uitwisselen en toegankelijk maken voor een breder publiek. De Taskforce Kennismanagement organiseerde daarom een speciale bijeenkomst op 14 december 2017, met hulp van Deltares.
Lees verder >

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad – Projectbezoek Amersfoort 30 november 2017

06 december 2017, categorie Klimaatbestendige stad

Op 30 november 2017 vond het zesde projectbezoek plaats in het kader van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige stad (KBS). De dag werd georganiseerd door NKWK-KBS in samenwerking met Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe. Lees verder >

Handen ineenslaan voor Europees geld

01 november 2017, categorie Nieuws

Hoe kan Nederland met succes Europese geldbronnen aanboren voor onderzoek op het gebied van water en klimaatadaptatie? Door onderling beter samen te werken en oog te hebben voor brede maatschappelijke uitdagingen. Dat staat in een rapport van Instituut Clingendael, verschenen in september van dit jaar. "Het zou goed zijn als Nederland één gezamenlijke missie uitdraagt", zegt Eric Boessenkool van Bureau Brussel, onderdeel van Rijkswaterstaat. "We nodigen de onderzoekslijnen uit om hierover mee te denken.

Lees verder >

Pilot zandsuppletie in het Amelander Zeegat

01 november 2017, categorie Kustgenese, Nieuws

Zijn zandsuppleties in zeegaten een goede oplossing voor het laten meegroeien van de kust met de zeespiegelstijging? De onderzoekslijn Kustgenese 2.0 neemt volgend jaar de proef op de som in het Amelander Zeegat. In het zeegat tussen Terschelling en Ameland wordt zo’n vijf miljoen kuub zand gesuppleerd. Voorafgaand aan deze pilot is een uitgebreide meetcampagne uitgevoerd.

Lees verder >

Pilotstudies Rivieren afgerond

31 oktober 2017, categorie Nieuws, Rivieren

De onderzoekslijn Rivieren heeft in 2016 en 2017 een aantal pilot-studies uitgevoerd. De studies lopen vooruit op het uitvoeren van het onderzoeksprogramma in 2018. Klik hier voor een samenvatting van de studies. Of klik op de afzonderlijke documenten voor uitgebreidere informatie: Lees verder >

Programma projectbezoek Amersfoort

30 oktober 2017, categorie Klimaatbestendige stad, Nieuws

Het zesde projectbezoek in de NKWK-KBS projectentournee vindt plaats in Amersfoort. De organisatie heeft een afwisselend programma samengesteld waarin u te weten komt hoe Amersfoort werk maakt van een klimaatbestendige stad.  Lees verder >

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad – Projectbezoek Alkmaar 11 oktober 2017

19 oktober 2017, categorie Klimaatbestendige stad

Op 11 oktober vond het vijfde projectbezoek plaats in het kader van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige stad (KBS). De dag werd georganiseerd door NKWK KBS in samenwerking met Gemeente Alkmaar, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Stadswek072. Meer dan 100 professionals uit het hele land kwamen bijeen in het AFAS Stadion in Alkmaar.  Lees verder >

Programma projectbezoek Alkmaar

11 september 2017, categorie Nieuws

Het vijfde projectbezoek in de projectentournee Klimaatbestendige Stad vindt plaats in Alkmaar. De organisatie heeft een afwisselend programma samengesteld waarin u te weten komt hoe Alkmaar werk maakt van een klimaatbestendige stad. In de ochtend bezoekt u drie locaties waar u leert hoe Alkmaar omgaat met De effecten van groen voor klimaat en beleving, Regenwater in de kolkloze wijk en Materiaalgebruik in relatie tot beheer en onderhoud. In de middag staat kennisdeling centraal in vier themasessies: Voordelen van een overheids-NV, Effectieve uitvoering van omgevingsvisies en klimaatadaptatie, Praktische toepassing van de klimaatatlas HHNK en Vraaggestuurd onderzoek voor een klimaatbestendige stad.

Lees verder >