Nieuws

Activiteiten en resultaten

Een klimaatbestendige aanpak voor water en voedsel

15 juni 2017, categorie Nieuws, Water en voedsel

Klimaatverandering heeft een grote invloed op waterbeschikbaarheid en voedselproductie. Hoe moet Nederland daarmee omgaan? Het opstellen van een kennisagenda voor de NKWK-onderzoekslijn Water en Voedsel helpt bij het beantwoorden van deze vraag. Op 1 juni spraken vertegenwoordigers van landbouwbedrijven, overheden, waterschappen en onderzoeksinstellingen over mogelijke kennisvragen. De bijeenkomst leidde tot discussies, oplossingen en adviezen.  Lees verder >

Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen

15 juni 2017, categorie Nieuws

Stedelijke gebieden met slappe bodem zijn kwetsbaar voor de gevolgen van een tekort of een overschot aan grondwater. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade voorkomen. Technisch is het mogelijk om zo’n systeem in te voeren op buurt- of wijkniveau; in veel gevallen is dit voor gemeenten zelfs financieel aantrekkelijk. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).  Lees verder >

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad – Projectbezoek Dordrecht 18 mei 2017

24 mei 2017, categorie Klimaatbestendige stad

Op 18 mei 2017 vond het vierde projectbezoek plaats in het kader van de projectentournee van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (KBS). De dag werd georganiseerd door NKWK-KBS in samenwerking met Gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta. Zo’n 100 deelnemers en lokale pers waren aanwezig bij de bijeenkomst in het mooie voormalig bankgebouw in het centrum van Dordrecht. Lees verder >

Afscheidsinterview Willem Bruggeman

20 april 2017, categorie Nieuws

Op 21 april fietst hij voor het laatst van onderzoeksinstituut Deltares naar het station in Delft. Willem Bruggeman gaat van zijn pensioen genieten, na een druk leven als strateeg en innovatie-expert. Hij laat nog één keer zijn licht schijnen op NKWK, het programma waarbij hij vanaf het begin betrokken was, als lid van het Coördinatieteam.

Lees verder >

Nieuw: Taskforce Weer en Klimaat

20 april 2017, categorie Nieuws

Het KNMI gaat actief op zoek naar de klimaatvragen van bedrijven, kennisinstituten en overheid. Drie onderzoekers maken sinds deze maand deel uit van de speciale Taskforce Weer en Klimaat. KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven onthulde het nieuwtje tijdens de NKWK-conferentie op 11 april.

Lees verder >

Vierde projectbezoek Klimaatbestendige Stad: Aanmelden

12 april 2017, categorie Nieuws

Helaas is de aanmelding voor het vierde NKWK-KBS projectenbezoek aan Dordrecht gesloten.
Lees verder >

Vierde projectbezoek Klimaatbestendige Stad: Programma

12 april 2017, categorie Nieuws

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad

Projectbezoek Dordrecht – donderdag 18 mei 2017, 09:00 – 17:30 uur – Meeting House, Dordrecht

Lees verder >

Eerste kenniskrant klimaatbestendige stad

29 maart 2017, categorie Nieuws

Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast. De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. De eerste editie gaat over wateroverlast. De Natte Krant is op papier verschenen en online te lezen. In deze digitale versie staan tientallen links naar achtergrondinformatie, onderzoeken en bronnen.

Save the date: 18 mei projectbezoek Dordrecht

17 maart 2017, categorie Klimaatbestendige stad

Reserveer alvast donderdag 18 mei voor het vierde projectbezoek van de Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad, dit keer aan Dordrecht. Dordrecht is een koploper in klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied.

Lees verder >

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad – Projectbezoek Nijmegen 9 maart 2017

17 maart 2017, categorie Klimaatbestendige stad, Nieuws

Op 9 maart 2017 vond het derde projectbezoek plaats in het kader van de projectentournee van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (KBS). De dag werd georganiseerd door NKWK-KBS in samenwerking met Gemeente Nijmegen en Waterschap Rivierenland.​ Lees verder >