Water en klimaatnieuws

NKWK verkent samenwerking met Europese Interreg-projecten

Op 6 december 2017 kwamen diverse organisaties en projecten van het NKWK en de Interreg North Sea Region bijeen in Utrecht. Doel van de bijeenkomst: samenwerken. De deelnemers zochten connecties tussen het NKWK en Interreg en vonden die op drie thema’s: stedelijke gebieden, groenblauwe infrastructuur en asset management. “Door samen te werken kun je meer lading en maatschappelijke relevantie geven aan een project”, zegt Egon Baldal van Rijkswaterstaat. De partijen komen in maart weer samen voor een vervolgbijeenkomst.
(meer…)

“Samen bereik je meer”

Afscheidsinterview Marja Wijnties

Marja Wijnties was vanaf het begin betrokken bij het NKWK; eerst als één van de kwartiermakers, later als lid van het coördinatieteam. In januari van dit jaar stapte ze over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Haar nieuwe dossier ‘Groningen bovengronds’ is een uitdaging: al op haar eerste werkdag was er een zware aardbeving. Marja heeft nauwelijks tijd om het NKWK te missen. Op de dag dat ze wordt uitgezwaaid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blikt ze toch even terug. (meer…)

Verslag: Speciale bijeenkomst Kennismanagement

De verschillende onderzoekslijnen van het NKWK beginnen op stoom te komen. Nu wordt het tijd om na te denken over de manier waarop we de nieuwe inzichten en ervaringen onderling uitwisselen en toegankelijk maken voor een breder publiek. De Taskforce Kennismanagement organiseerde daarom een speciale bijeenkomst op 14 december 2017, met hulp van Deltares.
(meer…)

Handen ineenslaan voor Europees geld

Hoe kan Nederland met succes Europese geldbronnen aanboren voor onderzoek op het gebied van water en klimaatadaptatie? Door onderling beter samen te werken en oog te hebben voor brede maatschappelijke uitdagingen. Dat staat in een rapport van Instituut Clingendael, verschenen in september van dit jaar. "Het zou goed zijn als Nederland één gezamenlijke missie uitdraagt", zegt Eric Boessenkool van Bureau Brussel, onderdeel van Rijkswaterstaat. "We nodigen de onderzoekslijnen uit om hierover mee te denken.

(meer…)

Pilot zandsuppletie in het Amelander Zeegat

Zijn zandsuppleties in zeegaten een goede oplossing voor het laten meegroeien van de kust met de zeespiegelstijging? De onderzoekslijn Kustgenese 2.0 neemt volgend jaar de proef op de som in het Amelander Zeegat. In het zeegat tussen Terschelling en Ameland wordt zo’n vijf miljoen kuub zand gesuppleerd. Voorafgaand aan deze pilot is een uitgebreide meetcampagne uitgevoerd.

(meer…)

Pilotstudies Rivieren afgerond

De onderzoekslijn Rivieren heeft in 2016 en 2017 een aantal pilot-studies uitgevoerd. De studies lopen vooruit op het uitvoeren van het onderzoeksprogramma in 2018. Klik hier voor een samenvatting van de studies. Of klik op de afzonderlijke documenten voor uitgebreidere informatie: (meer…)

Programma projectbezoek Alkmaar

Het vijfde projectbezoek in de projectentournee Klimaatbestendige Stad vindt plaats in Alkmaar. De organisatie heeft een afwisselend programma samengesteld waarin u te weten komt hoe Alkmaar werk maakt van een klimaatbestendige stad. In de ochtend bezoekt u drie locaties waar u leert hoe Alkmaar omgaat met De effecten van groen voor klimaat en beleving, Regenwater in de kolkloze wijk en Materiaalgebruik in relatie tot beheer en onderhoud. In de middag staat kennisdeling centraal in vier themasessies: Voordelen van een overheids-NV, Effectieve uitvoering van omgevingsvisies en klimaatadaptatie, Praktische toepassing van de klimaatatlas HHNK en Vraaggestuurd onderzoek voor een klimaatbestendige stad.

(meer…)