Samen werken aan water en klimaat

Een klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Een klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Artikelen

Het NKWK is een nationaal programma van overheden, kennisinstellingen en bedrijven, die samenwerken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen. Ze investeren in kennis en innovatie en doen dat met durf, visie en ondernemerschap. Het NKWK brengt de partijen bij elkaar. Dat leidt tot verrassende en kansrijke verbindingen.

Uitgelicht onderzoek

Kwetsbare dijken in het rivierengebied
Zoetwaterverdamping IJsselmeer
Klimaatbestendige stedenbouw Den Haag