Bijeenkomst Zoet-zoutplatform Rijkswaterstaat

Tijdens de bijeenkomst van het Zoet-zoutplatform van Rijkswaterstaat, op donderdag 3 december jl., leverden zo’n 90 deelnemers een bijdrage aan de uitwerking van het NKWK-thema ‘duurzaam beheer van de grote wateren’. Centraal stond daarbij de kennisontwikkeling van zoet-zoutovergangen, de zorg voor duurzaam veerkrachtige ecosystemen en het herstel van de estuariene dynamiek. 

Het verslag van deze dag en de presentaties kunt u hieronder downloaden. De presentaties zijn ook aan te klikken vanuit het verslag.