Geen onderdeel van een categorie Archives - Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Een klimaatbestendige aanpak voor water en voedsel

Klimaatverandering heeft een grote invloed op waterbeschikbaarheid en voedselproductie. Hoe moet Nederland daarmee omgaan? Het opstellen van een kennisagenda voor de NKWK-onderzoekslijn Water en Voedsel helpt bij het beantwoorden van deze vraag. Op 1 juni spraken vertegenwoordigers van landbouwbedrijven, overheden, waterschappen en onderzoeksinstellingen over mogelijke kennisvragen. De bijeenkomst leidde tot discussies, oplossingen en adviezen.  (meer…)

Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen

Stedelijke gebieden met slappe bodem zijn kwetsbaar voor de gevolgen van een tekort of een overschot aan grondwater. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade voorkomen. Technisch is het mogelijk om zo’n systeem in te voeren op buurt- of wijkniveau; in veel gevallen is dit voor gemeenten zelfs financieel aantrekkelijk. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).  (meer…)

Afscheidsinterview Willem Bruggeman

Op 21 april fietst hij voor het laatst van onderzoeksinstituut Deltares naar het station in Delft. Willem Bruggeman gaat van zijn pensioen genieten, na een druk leven als strateeg en innovatie-expert. Hij laat nog één keer zijn licht schijnen op NKWK, het programma waarbij hij vanaf het begin betrokken was, als lid van het Coördinatieteam.

(meer…)

Nieuw: Taskforce Weer en Klimaat

Het KNMI gaat actief op zoek naar de klimaatvragen van bedrijven, kennisinstituten en overheid. Drie onderzoekers maken sinds deze maand deel uit van de speciale Taskforce Weer en Klimaat. KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven onthulde het nieuwtje tijdens de NKWK-conferentie op 11 april.

(meer…)