Kustgenese Archives - Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Meegroeien met de zeespiegel

Onderzoekslijn Kustgenese 2.0

Onze kust is een dynamisch zandsysteem. Voortdurend verliezen we zand aan de zee. Daarom spuit Rijkswaterstaat jaarlijks miljoenen kuub zand op. Klimaatverandering maakt die kustbescherming steeds lastiger. De onderzoekslijn Kustgenese 2.0 genereert de kennis die nodig is om het beleid en beheer van dit zandige kustsysteem vanaf 2020 goed te onderbouwen.
(meer…)

Pilot zandsuppletie in het Amelander Zeegat

Zijn zandsuppleties in zeegaten een goede oplossing voor het laten meegroeien van de kust met de zeespiegelstijging? De onderzoekslijn Kustgenese 2.0 neemt volgend jaar de proef op de som in het Amelander Zeegat. In het zeegat tussen Terschelling en Ameland wordt zo’n vijf miljoen kuub zand gesuppleerd. Voorafgaand aan deze pilot is een uitgebreide meetcampagne uitgevoerd.

(meer…)

Meer onderzoek naar invloed van zandsuppletie op natuur

Het opspuiten van zand voor de kust houdt de kustlijn op zijn plaats en beschermt Nederland goed tegen de zee. Zandsuppletie beïnvloedt de leefomgeving van bodemdieren en vissen en de natuurlijke ontwikkeling van duinen. Tijdens het Zevende Nationale Deltacongres ondertekenden Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en waterbedrijven een convenant om de komende zes jaar gezamenlijk meer onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur. (meer…)

De Zandmotor gaat langer mee

Voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin is in 2011 een grote zandplaat aangelegd: De Zandmotor. Stroming, wind en golven verspreiden dit zand langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. De Zandmotor is een belangrijk experiment voor innovatief kustonderhoud en wordt daarom met grote interesse gevolgd. Het heeft zich ontwikkeld tot een internationaal innovatie-icoon. Vijf jaar na de aanleg zijn de eerste resultaten bekend: de conclusies zijn positief. (meer…)