Nieuws Archives - Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Living labs op de Marker Wadden

Onderzoekers van de TU Delft testten recent hun pelikaandrone in het ‘living lab’ in het nieuwe natuurgebied Marker Wadden. Deze drone neemt verse watermonsters en analyseert direct de waterkwaliteit. Zo stijgt de kwaliteit van de monsters en dalen de kosten. (meer…)

Water- en klimaatonderzoek in Europa: ‘Armoede maakt creatief’

Wij denken over watermanagement altijd dat wij Nederlanders daarin echt voorlopen op de rest van de wereld’, vertelt Egon Baldal. Hij is vanuit Rijkswaterstaat als projectleider betrokken bij verschillende internationale klimaatadaptatieprojecten. ‘Maar het grappige is dat we op sommige punten ook echt achter lopen op andere landen. Ook op het gebied van watermanagement kunnen wij nog dingen leren.’ (meer…)

Hoe stuur je het water?

Onderzoekslijn Slim Watermanagement

Droge akkers en ondergelopen wegen. We hebben de laatste jaren steeds meer te maken met droogte, maar ook met wateroverlast. ‘Met Slim Watermanagement kijken we hoe we het water in Nederland zo goed mogelijk kunnen sturen en verdelen, om droogte en overlast zo veel mogelijk te voorkomen’, vertelt Bas de Jong. De Jong werkt bij Rijkswaterstaat en is trekker van de onderzoekslijn Slim Watermanagement. (meer…)

Toekenningen in NWO Living labs in the Dutch delta programma

Op het gebied van water- en klimaatonderzoek, gaan binnenkort vier nieuwe projecten van start. In het kader van het NWO programma Living labs in the Dutch delta zijn toekenningen gedaan aan vier projecten die respectievelijk de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-Prosper polder en de Grensmaas zullen onderzoeken. (meer…)

‘Ik ben de nieuwsgierige vragensteller en verbinder’

Interview met Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij RWS en trekker van NKWK

‘Mijn voorganger Roeland Allewijn heeft met NKWK een prachtig huis neergezet. Ik wil graag de deuren openzetten voor nog betere verbindingen met andere overheden, en aansluiting vinden bij het missiegedreven Topsectorenbeleid.’ (meer…)

Hoe lopen onze rivieren in 2150?

Onderzoekslijn Rivers2Morrow

Onderzoekslijn Rivieren is in de anderhalf jaar dat die bestaat, al flink gegroeid. Inmiddels zijn drie van de beoogde acht promovendi aangenomen, worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht, en is de naam veranderd in Rivers2Morrow om beter aan te sluiten bij het onderzoeksperspectief. (meer…)