Nieuws Archives - Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Toekenningen in NWO Living labs in the Dutch delta programma

Op het gebied van water- en klimaatonderzoek, gaan binnenkort vier nieuwe projecten van start. In het kader van het NWO programma Living labs in the Dutch delta zijn toekenningen gedaan aan vier projecten die respectievelijk de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-Prosper polder en de Grensmaas zullen onderzoeken. (meer…)

‘Ik ben de nieuwsgierige vragensteller en verbinder’

Interview met Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij RWS en trekker van NKWK

‘Mijn voorganger Roeland Allewijn heeft met NKWK een prachtig huis neergezet. Ik wil graag de deuren openzetten voor nog betere verbindingen met andere overheden, en aansluiting vinden bij het missiegedreven Topsectorenbeleid.’ (meer…)

Hoe lopen onze rivieren in 2150?

Onderzoekslijn Rivers2Morrow

Onderzoekslijn Rivieren is in de anderhalf jaar dat die bestaat, al flink gegroeid. Inmiddels zijn drie van de beoogde acht promovendi aangenomen, worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht, en is de naam veranderd in Rivers2Morrow om beter aan te sluiten bij het onderzoeksperspectief. (meer…)

Nieuwe onderzoekslijn: Klimaatverandering en Extreem Weer

De beschikbaarheid van actuele kennis over klimaatverandering en extreem weer is van groot belang voor de onderzoekslijnen van het NKWK. De nieuwe onderzoekslijn ‘Klimaatverandering en Extreem Weer’ zorgt daarvoor en koppelt relevante wetenschappelijke inzichten aan andere onderzoekslijnen. Het mes snijdt aan twee kanten: de intensivering van de samenwerking levert ook nieuwe gebruikerswensen op voor toekomstig onderzoek en scenario’s.

(meer…)