Nieuwsbrief september 2018 Archives - Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat

Nieuwe NWO-call: Living Labs in the Dutch Delta

De Zandmotor, voor de kust van Zuid-Holland, is een voorbeeld van een succesvol Living Lab. Credit: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

NWO heeft een nieuwe call geopend: ‘Living Labs in the Dutch Delta’. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De call is een initiatief van NKWK. Op 18 september vond een eerste ‘matchmaking’-bijeenkomst plaats. Verschillende stakeholders maakten met elkaar kennis en verkenden de mogelijkheden tot het vormen van consortia. (meer…)