Conferentie 2019

14 mei 2019 NKWK Conferentie bij Lijm & Cultuur in Delft

Op 14 mei vond de vijfde NKWK conferentie plaats in Lijm en Cultuur in Delft.

Bekijk hier het verslag van de dag, de excursies en de workshops, de sfeerfilm, de projectvideo’s en de infographics

In het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werken ruim veertig partijen samen aan onderzoek en praktijktoepassingen voor een veilige en leefbare delta. Tijdens deze lustrum-conferentie stonden de resultaten van al dit onderzoek centraal. Een veelheid aan onderwerpen kwam voorbij: waterveiligheid, klimaatadaptatie, zeespiegelstijging, bodembeheer, Europese subsidies, droogte, bodemdaling, en nog veel meer. Het programma bood ruim de gelegenheid om de resultaten van vijf jaar NKWK te bekijken.