Deltafacts voorzien in behoefte om kennis te ontsluiten

Kennis vergaren is één ding, kennis overdragen aan de praktijk is iets anders. “Daar mogen de onderzoekslijnen extra aandacht aan besteden”, vindt Rob Ruijtenberg, lid van het NKWK-coördinatieteam. “Het ontsluiten van kennis is heel belangrijk.”

Rob Ruijtenberg is ook werkzaam voor STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders. Tijdens het kennisprogramma Deltaproof ( 2010-2013) ontwikkelde STOWA de Deltafacts: kennisdossiers met een samenvatting van de kennis die is vergaard op het snijvlak van waterbeheer en klimaatverandering. Inmiddels zijn er bijna vijftig Deltafacts verschenen, waarvan een groot deel ook in het Engels is vertaald. STOWA zorgt ervoor dat de dossiers ieder jaar worden geactualiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met de kennisinstituten Deltares en Alterra.

“De Deltafacts worden vaak geraadpleegd”, zegt Rob. “Toch zijn er weinig onderzoekers die er hun eigen resultaten aan toevoegen. Dat verbaast me.” De Deltafacts voorzien in een behoefte, zo blijkt uit de cijfers. In 2016 zijn de kennisdossiers van STOWA 15.000 keer geraadpleegd – gemiddeld zo’n 1200 keer per maand. Rob vindt dat het ontsluiten van kennis hoog op de agenda zou moeten staan van alle onderzoekslijnen. “Kennis ontwikkelen is één, er zorg voor dragen dat de kennis ook toegepast wordt, zou een belangrijk doel moeten zijn van de onderzoekslijnen”, zegt hij. “Een  Deltafact is één van de middelen die je daarvoor kunt gebruiken.”