Van elkaar leren in living labs

Kennis moet doorstromen naar de praktijk, dat is een van de uitgangspunten van NKWK. Een living lab is daarvoor heel geschikt. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in Utrecht, waar de trekkers van de onderzoekslijnen uitleg kregen over deze vorm van samenwerking.

Een living lab – zeg maar: een proeftuin – combineert sociale en technische innovatie in één programma. Er worden nieuwe producten ontwikkeld en tegelijkertijd ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Louise van der Heijden van het Delta Platform hield een warm pleidooi voor het samenwerken met hogescholen. “De hogescholen leiden de deltaprofessionals van morgen op”, zei ze. De aanwezigen zagen veel mogelijkheden voor het inzetten van living labs in hun onderzoekslijnen. Soms gebeurt het ook al, bijvoorbeeld bij de Marker Wadden en Water en Energie. Tijdens de conferentie op 11 april 2017 wordt uitvoerig aandacht besteed aan living labs. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief.