GEVRAAGD: klimaatadaptatieprojecten voor Projectentournee NKWK-KBS

logo NKWK_KBS klimaat bestendige stad

Welke gemeente, provincie of waterschap wil zijn klimaat-/ruimtelijke adaptatieproject laten zien aan professionals uit andere delen van Nederland?

We zijn op zoek naar lopende of afgeronde projecten in stedelijk en landelijk gebied voor de Projectentournee van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (KBS). De Projectentournee is een serie van projectbezoeken, gericht op kennisuitwisseling tussen ervaringsdeskundigen op het gebied van adaptatieprojecten en mensen die ervan willen leren. In combinatie met verschillende themasessies vormt een projectbezoek een inspirerend en dagvullend programma.

afkoppelen bij particulieren in Renkum
afkoppelen bij particulieren in Renkum

Wat vragen wij:

  • Uw project helpt wateroverlast, droogte- of hittestress te voorkomen en de gevolgen van overstromingen te beperken (de tweede laag van meerlaagsveiligheid).
  • Het project loopt nog of is afgerond en het moet interessant zijn om te bekijken met circa 100 personen.
  • Naast het concrete projectbezoek vinden doorgaans enkele themasessies plaats die verder ingaan op vragen en ervaringen. Hiervoor vragen wij inzet van de ontvangende partij in de vorm van inhoudelijke en personele invulling van het programma.
bergingsvijver in Wolvega
bergingsvijver in Wolvega
waterpasserende verharding in Amersfoort
waterpasserende verharding in Amersfoort

Wat bieden wij:

  • Een podium voor u als gemeente, waterschap of provincie om uw successen uit te dragen, inclusief publiciteit via mailings, verslag en websites.
  • De betrokkenheid van kennisinstellingen zoals RIVM, KNMI, TNO, Wageningen Environmental Research en Deltares tijdens het projectbezoek.
  • Een mogelijkheid om met professionals uit het hele land in gesprek te gaan, kennis en ervaringen uit te wisselen en zelf vragen beantwoord te krijgen.
  • Personele inzet en bijdrage in de organisatie- en cateringkosten.

We hebben inmiddels twee jaar ervaring met het organiseren van projectbezoeken. Acht eerdere projectbezoeken vonden plaats in Twentesteden, Nijmegen, Culemborg, Amersfoort, Alkmaar, Renkum, Dordrecht en Wolvega. Zie www.waterenklimaat.nl/nieuws (rechter marge) voor de verslagen van deze acht projectbezoeken.

In 2019 hopen we circa vier projectbezoeken te organiseren. Voor drie daarvan zoeken we nog invulling.

Heeft u een geschikt project? Of heeft u vragen? Mail naar nkwk-kbs@waterenklimaat.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. In een gesprek met u bekijken we dan de geschiktheid van uw project en de tijdsplanning. Gaan we ermee aan de slag, dan zullen we in een paar voorbereidende overleggen samen het programma op maat invullen.

Organisatieteam Projectentournee NKWK-KBS.