Handen ineenslaan voor Europees geld

Hoe kan Nederland met succes Europese geldbronnen aanboren voor onderzoek op het gebied van water en klimaatadaptatie? Door onderling beter samen te werken en oog te hebben voor brede maatschappelijke uitdagingen. Dat staat in een rapport van Instituut Clingendael, verschenen in september van dit jaar. "Het zou goed zijn als Nederland één gezamenlijke missie uitdraagt", zegt Eric Boessenkool van Bureau Brussel, onderdeel van Rijkswaterstaat. "We nodigen de onderzoekslijnen uit om hierover mee te denken.

Europese subsidies zijn steeds belangrijker bij het doen van onderzoek op het gebied van water en klimaatadapatie. Kennis van vandaag beïnvloedt het beleid van morgen en Europees beleid op gebied van klimaatadaptatie raakt ook Nederland. In 2020 start een nieuw, zevenjarig Europees onderzoeksprogramma; de eerste onderhandelingen voor de inhoud ervan zijn officieus al begonnen. Wat is er nodig om kans te maken op geld uit deze Europese subsidiepot? Die vraag stond centraal bij het onderzoek dat Instituut Clingendael dit jaar deed op verzoek van Olga Clevering van DG Ruimte en Water van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Veranderingen op komst

Eric Boessenkool van RWS Bureau Brussel was nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport. “Op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie loopt Nederland voorop”, zegt hij. “Maar we zien dat de Europese onderzoeksfondsen aan het veranderen zijn: er is minder directe financiering van fundamenteel onderzoek en meer aandacht voor bredere maatschappelijke uitdagingen. Het is van belang om daarop in te spelen. In het rapport van Clingendael staat een aantal goede adviezen.”

Sterke boodschap uitdragen

Een van de adviezen gaat over samenwerken. Nederland is te sectoraal georganiseerd en de watersector is te gefragmenteerd, zo schrijft Clingendael. Samen een sterke boodschap uitdragen zou helpen bij het binnenhalen van Europese subsidies. In het rapport staat onder meer: ‘Europa wil zich graag steviger internationaal positioneren als voorvechter van internationale afspraken als het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals. Nederlandse partijen kunnen hierop voorsorteren door te laten zien hoe hun kennis kan worden ingezet om de Europese bijdrage aan deze internationale afspraken te ondersteunen.’

Gezamenlijke missie

“Een gezamenlijke, Nederlandse missie op het gebied van waterveiligheid en klimaatadaptatie zou heel goed werken”, meent Eric Boessenkool. “Daar moeten we niet te lang mee wachten; de officiële onderhandelingen over het nieuwe onderzoeksprogramma starten in 2018.”

Wil je meedenken over de Nederlandse missie richting ‘Europa’? Neem contact op met Olga Clevering of met RWS Bureau Brussel

Klik hier voor het rapport van Instituut Clingendael

Wat doet Bureau Brussel?

Bureau Brussel is een onderdeel van Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat. Het is in 2013 opgericht om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere Europese lidstaten te stimuleren en faciliteren, met name op het gebied van onderzoek en innovatie. Sinds 2015 worden ook activiteiten uitgevoerd voor NKWK. Bureau Brussel heeft werk en vergaderruimte midden in de Europese wijk in Brussel. Wat wellicht niet iedereen weet, is dat die ruimte ter beschikking staat van alle NKWK-partners. Wil je hier meer over weten of een ruimte reserveren? Neem contact op met Bureau Brussel