NKWK – Samenwerken aan water en klimaat

Een klimaatbestendige en waterrobuuste Nederlandse delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat.

Het NKWK is een nationaal programma van overheden, kennisinstellingen en bedrijven, die samenwerken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen. Ze investeren in kennis en innovatie en doen dat met durf, visie en ondernemerschap. Het NKWK brengt de partijen bij elkaar. Dat leidt tot verrassende en kansrijke verbindingen.

Wing van de Delta Alliance

Het NKWK fungeert als de Nederlandse Wing van de Delta Alliance. Dit internationale netwerk heeft als doel het verbeteren van de veerkracht van delta’s. De Delta Alliance bestaat uit achttien Wings uit vijftien landen, verspreid over vijf continenten. Iedere Wing bestaat uit kennisorganisaties en experts die werkzaam zijn in één specifieke delta.

Waarom deelnemen aan NKWK?

Het programma biedt:

  • Uitdagende onderzoekslijnen.
  • Een krachtige koppeling tussen kennis en praktijk.
  • Grotere kans op deelname aan nationale en internationale kennisprogramma’s.
  • Een sterkere positie in de klimaat- en watersector, ook in het buitenland.
  • Besparing: meer onderzoek voor hetzelfde geld.