Living Labs in de Dutch Delta: workshop voor vooraanmelders

Op vrijdag 23 november was er in Utrecht een workshop voor Living Labs in the Dutch Delta, een NWO-programma dat vanuit het NKWK is ontwikkeld en gefinancierd. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De workshop was bedoeld voor onderzoekers die een vooraanmelding hebben ingediend voor de call voor proposals en de leden van hun consortium.

De Zandmotor, voor de kust van Zuid-Holland, is een voorbeeld van een succesvol Living Lab. Credit: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

“De workshop was goedbezocht”, vertelt Niels van den Berg van NWO. “Er waren ruim 35 onderzoekers van verschillende universiteiten, hogescholen en instituten voor toegepast onderzoek, uit verschillende onderzoeksvelden: kust- en rivierwaterbouwkunde, geografie, milieukunde, ecologie. Daarnaast waren er twaalf vertegenwoordigers van de financiers van het programma: NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, Rijkswaterstaat, de ministeries van IenW en LNV, STOWA, Deltacommissaris, baggeraars en ingenieursbureaus.”

Spannend

Verschillende van de vooraanmeldingen zijn ontwikkeld vanuit de achterban van NKWK-onderzoekslijnen, aldus Van den Berg. “Tijdens de workshop presenteerden onderzoekers in vijftien korte pitches hun plannen voor een Living Lab en de samenstelling van hun consortium”, vertelt hij. “De projectideeën variëren van locaties in het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta en het Markermeer tot de Waddenzee en de Noordzeekust.” De voorstellen richten zich op een combinatie van natuur-gebaseerde ingrepen (bouwen met zand en slib), ruimtelijke kwaliteit en de ecologische en sociaal-economische aspecten. Ieder project koppelt fundamenteel onderzoek aan praktijkgericht onderzoek en aan de eindgebruikers vanuit overheden en bedrijven.
“Het delen van de initiële onderzoeksplannen met ‘concullega’s’ en de financierende partijen is ongebruikelijk bij NWO-calls”, merkt Van den Berg op. “De aanwezigen waren daarom erg nieuwsgierig naar het verloop van de bijeenkomst. Sommigen noemde het zelfs ‘spannend’.”

Afwegen

“Na het eerste blok pitches was het ijs gebroken”, vervolgt Van den Berg. “Tijdens de pauzes en de afsluitende borrel werden er ideeën en suggesties uitgewisseld en was er tijd om te netwerken. De financierende partijen kregen een overzicht van de ontwikkelde initiatieven en samenwerkingen en konden nader toelichten wat voor hen van belang is in de onderzoeksprojecten.”
De consortia konden op hun beurt de ingewonnen informatie gebruiken om af te wegen hoe kansrijk een eventuele volledige aanvraag zal zijn. Van den Berg: “Zij kunnen de ontvangen input gebruiken om hun onderzoeksplannen en de samenstelling van de consortia bij te schaven.”

Deadline

De consortia gaan hun plannen nu verder uitwerken. De deadline voor de volledige aanvragen is 31 januari 2019. “Deze aanvragen zullen via een reguliere NWO-procedure in onderlinge competitie worden beoordeeld door onafhankelijke experts en een commissie”, zegt Van den Berg. “Naar verwachting zal deze procedure in juni 2019 zijn afgerond en zullen de drie best beoordeelde projecten financiering ontvangen om hun Living Lab uit te voeren.”

Meer informatie:

Reacties op de workshop vanuit Rijkswaterstaat en vanuit STOWA
NWO-pagina Living Labs in the Dutch Delta
Nieuwsbericht over de start van de call