Nationale Wetenschapsagenda: kansen voor water en klimaat

Onderzoek op het gebied van water en klimaat past naadloos binnen de ‘Blauwe Route’ van de Nationale Wetenschapsagenda. NWO opende dit voorjaar een call voor onderzoeksvoorstellen. Op 11 september was de deadline voor vooraanmeldingen. NKWK is volop betrokken bij de projectaanvragen.

De Nationale Wetenschapsagenda, vastgesteld in 2015, komt voort uit de Wetenschapsvisie 2025. De basis wordt gevormd door vragen van Nederlandse burgers en deskundigen. Ruim 11.000 ‘vragen aan de wetenschap’ kwamen er binnen. Die zijn teruggebracht tot 140 clusters van vragen, waarbinnen 25 rode lijnen, of routes, zijn geïdentificeerd. In mei 2018 opende NWO, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de eerste jaarlijkse call voor financiering van projecten die vallen binnen de routes van de Nationale Wetenschapsagenda.

credit Michiel Verbeek

Blauwe Route

Een van die routes is de Blauwe Route: ‘Water als weg naar innovatieve en duurzame groei’. Veel NKWK-thema’s en onderzoekslijnen vallen daaronder, benadrukt Roeland Allewijn, voorzitter van het NKWK-coördinatieteam. “Er zijn allerlei parallellen. Dat is geen toeval, want NKWK is op allerlei niveaus betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda. We hebben bijvoorbeeld vanaf het begin meegewerkt aan de agendasetting. We hebben prioriteiten benoemd op het gebied van water en klimaat. In de afgelopen maanden kwam dat allemaal bij elkaar: we hebben verschillende vooraanmeldingen ingediend voor de eerste ronde van projectvoorstellen.”

Maatschappelijke relevantie

De achterban van NKWK is betrokken bij zo’n 18 voorstellen op het gebied van water en klimaat. De onderzoeksvragen zijn divers, van het effect van versnelde zeespiegelstijging op de kust tot het klimaatbestendiger inrichten van het rivierengebied, en veel ertussenin. “Het gaat niet alleen om fundamentele vragen”, benadrukt Roeland, “maar juist ook om de onderliggende maatschappelijke relevantie. Op rivierengebied is er bijvoorbeeld een voorstel dat zich richt op plasticvrije rivieren. In onze 14 onderzoekslijnen brengen we de hele keten bij elkaar van fundamenteel en toegepast onderzoek naar toepassing in de praktijk.” Niet alleen onderzoekers zijn erbij betrokken, maar ook bedrijven en overheden.

Robuuster Nederland

“De meerwaarde van NKWK is dat wij mensen bij elkaar brengen”, zegt Roeland. “Omdat wij een actief netwerk zijn, waarin partners uit die hele keten vertegenwoordigd zijn, kunnen we nu relatief snel consortia mobiliseren om in te springen op calls.” De stip aan de horizon, zo besluit hij, is dat NKWK via de Nationale Wetenschapsagenda kan bijdragen aan een robuuster Nederland – en aan kennis en innovatie waarmee we ook andere landen kunnen helpen.

Meer informatie:

Nationale Wetenschapsagenda
NWO-pagina Nationale Wetenschapsagenda