Water en klimaatnieuws

Toekenningen in NWO Living labs in the Dutch delta programma

Op het gebied van water- en klimaatonderzoek, gaan binnenkort vier nieuwe projecten van start. In het kader van het NWO programma Living labs in the Dutch delta zijn toekenningen gedaan aan vier projecten die respectievelijk de Zandmotor en Hondsbossche Duinen, de Hedwige-Prosper polder en de Grensmaas zullen onderzoeken. (meer…)

‘Ik ben de nieuwsgierige vragensteller en verbinder’

Interview met Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water bij RWS en trekker van NKWK

‘Mijn voorganger Roeland Allewijn heeft met NKWK een prachtig huis neergezet. Ik wil graag de deuren openzetten voor nog betere verbindingen met andere overheden, en aansluiting vinden bij het missiegedreven Topsectorenbeleid.’ (meer…)

Hoe lopen onze rivieren in 2150?

Onderzoekslijn Rivers2Morrow

Onderzoekslijn Rivieren is in de anderhalf jaar dat die bestaat, al flink gegroeid. Inmiddels zijn drie van de beoogde acht promovendi aangenomen, worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht, en is de naam veranderd in Rivers2Morrow om beter aan te sluiten bij het onderzoeksperspectief. (meer…)

Nieuwe onderzoekslijn: Klimaatverandering en Extreem Weer

De beschikbaarheid van actuele kennis over klimaatverandering en extreem weer is van groot belang voor de onderzoekslijnen van het NKWK. De nieuwe onderzoekslijn ‘Klimaatverandering en Extreem Weer’ zorgt daarvoor en koppelt relevante wetenschappelijke inzichten aan andere onderzoekslijnen. Het mes snijdt aan twee kanten: de intensivering van de samenwerking levert ook nieuwe gebruikerswensen op voor toekomstig onderzoek en scenario’s.

(meer…)

Goede voortgang en nieuwe plannen

Toekomstbestendige Natte Kunstwerken

Nederland heeft honderden ‘natte kunstwerken’, zoals sluizen, stuwen en gemalen. Veel daarvan zijn toe aan vervanging of renovatie. Om die complexe operatie in de komende decennia zo efficiënt mogelijk uit te voeren, is veel nieuwe kennis nodig. Daarom is in 2017 het Kennisprogramma Natte Kunstwerken gestart. De eerste resultaten zijn veelbelovend. (meer…)

Meegroeien met de zeespiegel

Onderzoekslijn Kustgenese 2.0

Onze kust is een dynamisch zandsysteem. Voortdurend verliezen we zand aan de zee. Daarom spuit Rijkswaterstaat jaarlijks miljoenen kuub zand op. Klimaatverandering maakt die kustbescherming steeds lastiger. De onderzoekslijn Kustgenese 2.0 genereert de kennis die nodig is om het beleid en beheer van dit zandige kustsysteem vanaf 2020 goed te onderbouwen.
(meer…)