Water en klimaatnieuws

Goede voortgang en nieuwe plannen

Toekomstbestendige Natte Kunstwerken

Nederland heeft honderden ‘natte kunstwerken’, zoals sluizen, stuwen en gemalen. Veel daarvan zijn toe aan vervanging of renovatie. Om die complexe operatie in de komende decennia zo efficiënt mogelijk uit te voeren, is veel nieuwe kennis nodig. Daarom is in 2017 het Kennisprogramma Natte Kunstwerken gestart. De eerste resultaten zijn veelbelovend. (meer…)

Meegroeien met de zeespiegel

Onderzoekslijn Kustgenese 2.0

Onze kust is een dynamisch zandsysteem. Voortdurend verliezen we zand aan de zee. Daarom spuit Rijkswaterstaat jaarlijks miljoenen kuub zand op. Klimaatverandering maakt die kustbescherming steeds lastiger. De onderzoekslijn Kustgenese 2.0 genereert de kennis die nodig is om het beleid en beheer van dit zandige kustsysteem vanaf 2020 goed te onderbouwen.
(meer…)

Living Labs in de Dutch Delta: workshop voor vooraanmelders

Op vrijdag 23 november was er in Utrecht een workshop voor Living Labs in the Dutch Delta, een NWO-programma dat vanuit het NKWK is ontwikkeld en gefinancierd. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De workshop was bedoeld voor onderzoekers die een vooraanmelding hebben ingediend voor de call voor proposals en de leden van hun consortium. (meer…)

Nieuwe NWO-call: Living Labs in the Dutch Delta

De Zandmotor, voor de kust van Zuid-Holland, is een voorbeeld van een succesvol Living Lab. Credit: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

NWO heeft een nieuwe call geopend: ‘Living Labs in the Dutch Delta’. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De call is een initiatief van NKWK. Op 18 september vond een eerste ‘matchmaking’-bijeenkomst plaats. Verschillende stakeholders maakten met elkaar kennis en verkenden de mogelijkheden tot het vormen van consortia. (meer…)