Water en klimaatnieuws

Nieuwe NWO-call: Living Labs in the Dutch Delta

De Zandmotor, voor de kust van Zuid-Holland, is een voorbeeld van een succesvol Living Lab. Credit: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

NWO heeft een nieuwe call geopend: ‘Living Labs in the Dutch Delta’. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De call is een initiatief van NKWK. Op 18 september vond een eerste ‘matchmaking’-bijeenkomst plaats. Verschillende stakeholders maakten met elkaar kennis en verkenden de mogelijkheden tot het vormen van consortia. (meer…)

VLARIO-RIONED studiedag ruimtelijke klimaatgevolgen 11 oktober

Klimaatverandering zorgt enerzijds voor meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komt de toename in verharde oppervlakten ten gevolge van de groeiende urbanisatie én problemen vanwege toename van hitte. Een actief regenwaterbeleid op het lokale niveau is noodzakelijk om meest efficiënt wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag? (meer…)

NKWK verkent samenwerking met Europese Interreg-projecten

Op 6 december 2017 kwamen diverse organisaties en projecten van het NKWK en de Interreg North Sea Region bijeen in Utrecht. Doel van de bijeenkomst: samenwerken. De deelnemers zochten connecties tussen het NKWK en Interreg en vonden die op drie thema’s: stedelijke gebieden, groenblauwe infrastructuur en asset management. “Door samen te werken kun je meer lading en maatschappelijke relevantie geven aan een project”, zegt Egon Baldal van Rijkswaterstaat. De partijen komen in maart weer samen voor een vervolgbijeenkomst.
(meer…)

“Samen bereik je meer”

Afscheidsinterview Marja Wijnties

Marja Wijnties was vanaf het begin betrokken bij het NKWK; eerst als één van de kwartiermakers, later als lid van het coördinatieteam. In januari van dit jaar stapte ze over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Haar nieuwe dossier ‘Groningen bovengronds’ is een uitdaging: al op haar eerste werkdag was er een zware aardbeving. Marja heeft nauwelijks tijd om het NKWK te missen. Op de dag dat ze wordt uitgezwaaid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blikt ze toch even terug. (meer…)

Verslag: Speciale bijeenkomst Kennismanagement

De verschillende onderzoekslijnen van het NKWK beginnen op stoom te komen. Nu wordt het tijd om na te denken over de manier waarop we de nieuwe inzichten en ervaringen onderling uitwisselen en toegankelijk maken voor een breder publiek. De Taskforce Kennismanagement organiseerde daarom een speciale bijeenkomst op 14 december 2017, met hulp van Deltares.
(meer…)