Water en klimaatnieuws

Living Labs in de Dutch Delta: workshop voor vooraanmelders

Op vrijdag 23 november was er in Utrecht een workshop voor Living Labs in the Dutch Delta, een NWO-programma dat vanuit het NKWK is ontwikkeld en gefinancierd. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De workshop was bedoeld voor onderzoekers die een vooraanmelding hebben ingediend voor de call voor proposals en de leden van hun consortium. (meer…)

Nieuwe NWO-call: Living Labs in the Dutch Delta

De Zandmotor, voor de kust van Zuid-Holland, is een voorbeeld van een succesvol Living Lab. Credit: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

NWO heeft een nieuwe call geopend: ‘Living Labs in the Dutch Delta’. In Living Labs werken universiteiten, hogescholen, bedrijven en overheden samen aan ‘nature-based solutions’ voor een betere klimaatbestendigheid en waterveiligheid. De call is een initiatief van NKWK. Op 18 september vond een eerste ‘matchmaking’-bijeenkomst plaats. Verschillende stakeholders maakten met elkaar kennis en verkenden de mogelijkheden tot het vormen van consortia. (meer…)

VLARIO-RIONED studiedag ruimtelijke klimaatgevolgen 11 oktober

Klimaatverandering zorgt enerzijds voor meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komt de toename in verharde oppervlakten ten gevolge van de groeiende urbanisatie én problemen vanwege toename van hitte. Een actief regenwaterbeleid op het lokale niveau is noodzakelijk om meest efficiënt wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag? (meer…)