Investeren in samenwerken

Sessie 2F: Innovatief samenwerken in de gouden driehoek

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven is essentieel om binnen het NKWK projecten van de grond te krijgen. Om de samenwerking te verbeteren, is het investeren van tijd en geld essentieel. Bijvoorbeeld door samen het veld in te gaan, actief een vertrouwensband op te bouwen en kennis te delen.

Effectief samenwerken kost tijd en geld en gaat niet vanzelf. – Denie Augustijn, Universiteit Twente

We zijn er ons allemaal van bewust dat effectief samen werken tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven de basis is om binnen NKWK-projecten van de grond te krijgen. Echter, elke dag merken we weer dat samenwerken in deze zogenaamde “gouden driehoek” maar moeizaam van de grond komt. Wat is de oorzaak hiervan? In deze sessie hebben we deze vraag proberen te beantwoorden door te kijken vanuit de drie afzonderlijke perspectieven.

Allereerst, het perspectief van de onderzoeksinstelling verwoord door de programmamanager Rivercare. Volgens Denie Augustijn wordt samenwerking vaak bemoeilijkt doordat de druk om te publiceren van wetenschappelijke resultaten erg groot is. Hierdoor komt het opleveren van bruikbare tools voor overheden en bedrijven vaak in het gedrang.

Vervolgens kwamen de bedrijven aan het woord met de lessen die geleerd zijn uit internationale pilots uitgevoerd door Ecoshape. De samenwerking in deze internationale projecten wordt volgens Femke Tonneijck bemoeilijkt doordat de cultuur of de governance structuur niet gekend wordt. Actief investeren hierin is van wezenlijk belang om succes te bereiken.

Tot slot kwam de overheid aan het woord. De les die Cor Beekmans, programmamanager Ruimte voor de Rivier, geleerd heeft: er moet vertrouwen zijn tussen de verschillende overheidsorganisaties voordat er een gemeenschappelijk doel bepaald kan worden.

Bescheidenheid past ons bij het effectief samenwerken in het buitenland. – Joost Buntsma, directeur STOWA

Kenmerkend vanuit alle perspectieven is de noodzaak om tijd en geld te investeren in samenwerking. Dit gaat niet vanzelf, en moet daarom prioriteit krijgen. Hoe? Door samen letterlijk het werkveld in te gaan; door te werken aan de vertrouwensband en door lessen uit andere projecten te delen met nieuwe groepen. Dit blijken essentiële factoren te zijn om effectief samenwerken van de grond te krijgen. De kansen voor de toekomst liggen in het opzetten van een ‘living lab’ voor de Rijn rivier, waarin onderzoekers, overheden en bedrijven gezamenlijk optreden om voorbereid te zijn tegen de gevolgen van klimaatsverandering. Dit zal uitgevoerd worden in het ENABLE consortium. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met sessieorganisator Bas Borsje / [emailantispam]b.w.borsje@utwente.nl[/emailantispam].

 

Organisatie en sprekers

Bars Borsje (Universiteit Twente)

Sprekers:
Denie Augustijn – Universiteit Twente
Marieke de Lange – WUR
Cor Beekmans – RWS
Mindert de Vries – Deltares
Jill Hanssen – Deltares
Femke Tonneijck – Ecoshape

Tekst verslag: Bas Borsje