Opstellen van een gezamenlijke kennisagenda

Sessie 1D: Waterdata en modellen: de nieuwste ideeën voor de toekomst?

Het is belangrijk om waterdata en modellen te verbeteren en te benutten voor verschillende toepassingen. Zoals bij het visualiseren van de basisprognoses zoetwater uit het Nationaal Water Model; het gebruik van sociale media bij overstromingen en bij het opzetten van een nationaal model voor wateroverlast. Het opstellen van een kennisagenda helpt daarbij. 

 De sessie ‘waterdata en modellen’ werd bijgewoond door ongeveer 50 mensen. Het doel van de sessie was het ontwikkelen van een gezamenlijke kennisagenda: hoe kunnen we waterdata en modellen verbeteren en benutten voor:

  1. Basisprognoses zoetwater uit het Nationaal Water Model;
  2. Gebruik van sociale media bij overstromingen;
  3. Het opzetten van een nationaal model voor wateroverlast?

De sessie startte met een introductie van de voorzitter gevolgd door een korte pitch van Mark Bruinsma over de uitkomsten van de basisprognoses van het Nationaal Water Model. Nelen en Schuurmans had de opdracht gekregen om deze als pilot te visualiseren in Lizard. De resultaten hiervan werden gepresenteerd tijdens een korte live demonstratie. Met Lizard is het mogelijk om bijvoorbeeld de grondwaterstanden in 2050 te tonen aan de hand van zelf gekozen dwarsdoorsnedes ergens in Nederland.

Met een aanstekelijk enthousiasme vertelde Louise Klingen daarna over de mogelijkheid om het Nationaal Water Model uit te breiden voor wateroverlast naast de thema’s waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. De vraag die daarbij speelt, is of we ook voor dit onderwerp nationale prognoses willen gaan maken. Dat levert uniformiteit en consistentie op en mogelijk een efficiënt gebruik van middelen.

Tot slot kwam Jens de Bruijn van de VU aan het woord. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van sociale media bij wateroverlast. De vele dagelijkse twitterberichten kunnen nuttig zijn als extra bron van informatie en de (real time) kalibratie van modellen. Wel is het nodig om een goede filtering toe te passen. Zo wordt bijvoorbeeld het Engelse woord ‘flood’ in een veel bredere context gebruikt dan wij kennen. Vanuit de zaal reageerde Bas de Jong vanuit het programma Slim Watermanagement op de presentatie van Jens. Hij ziet meerwaarde in sociale media om het waterbeheer in Nederland verder te optimaliseren.

Sociale media is ook handig om ijsdiktes nationaal in beeld te brengen.

Na de presentaties volgde een indeling in groepen voor discussie. Deze ging over de thema’s wateroverlast en sociale media. De deelnemers konden discussiëren door middel van stellingen.

Na afloop brachten de vijf groepen ieder verslag uit van de bevindingen. De belangrijkste punten:

  • Het gebruik van sociale media bij wateroverlast is zeker nuttig voor hulpdiensten zoals de brandweer, maar ook gemeenten, scheepvaart, landschapsarchitecten en veiligheidsregio’s. Om de bruikbaarheid van sociale media te verhogen werd de suggestie gedaan om gebruik te maken van een vaste groep enthousiaste burgers, dat vereenvoudigt de filtering achteraf.
  • Voor prognoses wateroverlast zien de deelnemers de meeste potentie bij verzekeraars, waterschappen en Rijkswaterstaat. Prognoses kunnen handig zijn om vooraf de dialoog aan te gaan, maar een nationale overlastkaart is een brug te ver. Een optie is beginnen om met elkaar af te spreken welke data erin zou moeten zitten. Dit zou vanuit Nationaal Water Model gecoördineerd kunnen worden.

Voorzitter Joost Buntsma ronde de sessie af en vatte samen dat het belangrijk is om het handelingsperspectief nauwkeurig in beeld te brengen voor sociale media en wateroverlast. Daarnaast constateerde hij dat de aanwezigen met name meerwaarde zien om een standaard dataset beschikbaar te stellen voor wateroverlast.

De sessie was geanimeerd en leverde bruikbare informatie op voor verdere uitwerking en vervolg.

 

Organisatie en sprekers

Mark Bruinsma (RWS)
Hans de Moel (VU)
Jens de Bruijn (VU)
Edwin Snippen (Deltares)
Sessievoorzitter: Joost Buntsma (STOWA)

Sprekers:
Pitch 1
Mark Bruinsma – RWS
Arnold van ’t Veld – Nelen en Schuurmans (presentatie live demonstratie basisprognoses)
Pitch 2
Louise Klingen – Deltares
Pitch 3
Jens de Bruijn – VU
Bas de Jong – RWS

Tekst verslag: Mark Bruinsma et al.