Wat deed jij tijdens de conferentie?

De NKWK-conferentie trekt ieder jaar meer deelnemers. Volgens dagvoorzitter Roeland Allewijn is er levendige community ontstaan. Wat kwamen de deelnemers vooral doen op 11 april?

Informatie uitwisselen

Mark Opmeer – Vrije Universiteit Amsterdam
“Ik doe onderzoek naar het gebruik van educatieve spellen tijdens de aardrijkskundeles en sta hier op de markt met een educatief spel dat jongeren betrekt bij duurzame planvorming, GeoCraft. Scholieren uit Lelystad hebben met GeoCraft ontwerpen gemaakt voor een toekomstbestendig en ecologische invulling van de Marker Wadden. Met bouwblokjes, een soort van legoblokjes, maakten de scholieren een driedimensionaal ontwerp met ruimte voor natuur, recreatie en educatie. Het resultaat presenteerden zij aan Rijkswaterstaat. Ik hoop tijdens deze conferentie veel mensen kennis te laten maken met educatieve spellen voor scholieren en ze duidelijk te maken wat de waarde ervan is. Ik vind het belangrijk om bewustwording te creëren bij scholieren. Zij zijn immers de toekomstige generatie.”

Inspireren en enthousiasmeren

Carolien Wegman – Adviesbureau HKV Lijn in water
“Ik zat een deelsessie voor: ‘Veranderende rivieren: Rijn en Maas in 2050’. Hierin stond centraal dat het erg belangrijk is om een goed meerjarenplan te hebben voor de rivieren met het zicht op 2200. Dit langetermijndenken is erg belangrijk. Ik hoop dat de sessie mensen heeft geïnspireerd en ook geënthousiasmeerd om deel te nemen aan NKWK. Dan is de conferentie voor mij geslaagd. De meerwaarde van NKWK zit voor mij in de hoogwaardige en diepgaande onderzoeken. HKV wil vooroplopen in het toepassen van wetenschappelijk inzicht. NKWK draagt daaraan bij; hier vind je de connectie tussen wetenschap en overheid. Daarom ben ik hier ook om te netwerken en nieuwe contacten te leggen.”

Kennis verzamelen

Henk Meerman – Waterschap Aa en Maas
“Vandaag ben ik naar de NKWK-conferentie gekomen om kennis op te doen over de nieuwste onderzoeken. Ik ben vooral geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid; daarom was ik bij de deelsessie over veranderende rivieren. De morfologie van een rivier kan de waterveiligheid beïnvloeden. Wij zijn niet betrokken bij een onderzoekslijn van NKWK, maar we zijn wel actief in het aanpassen aan water en klimaat. Zo realiseren we bergingsgebieden om overtollig water op te vangen en hebben we een meander aangebracht in de rivier de Aa om de waterveiligheid te verhogen. Ik houd mijn kennis actueel; nieuwe kennis probeer ik intern over te dragen aan mijn collega’s.”

Netwerken

Carina Verbeek – Rijkswaterstaat
“De NKWK-conferentie is voor mij vooral een goede gelegenheid om te netwerken. De vorige twee jaren was ik betrokken bij de organisatie van de NKWK-conferentie, nu ben ik hier als deelnemer. Ik zie dat NKWK zich ontwikkelt en goede vorderingen maakt, maar er zijn ook nog steeds duidelijke verbeterpunten zichtbaar. Zo vind ik het erg jammer dat niet alle onderzoekslijnen aanwezig zijn op de markt, want iedereen moet toch iets kunnen laten zien. Nu staan er maar acht van de veertien. Verder is samenwerken en gezamenlijk oppakken erg belangrijk voor NKWK. Er gebeurt veel vanuit de wetenschap, maar de koppeling naar de praktijk is erg belangrijk. We hebben al heel veel kennis, nu moeten we er ook iets mee gaan doen. De connectie met bedrijven en de praktijk is daarom essentieel.”

Discussiëren

Marjolein Sterk – Wageningen UR en natuurontwikkelingsorganisatie ARK
“De toegevoegde waarde van NKWK begint zich te vormen. Er ontstaat discussie op de inhoud en er ontstaan community’s of practice en werkateliers; dat vind ik mooi. Het valt mij wel op dat er zo weinig jonge mensen zijn. Daar ligt een taak voor de organisatie van NKWK, denk ik. Misschien moet daar ook wat verjonging plaatsvinden? Ik vind het ook jammer dat de NGO’s niet vertegenwoordigd zijn. Een organisatie als Staatsbosbeheer, bijvoorbeeld, kan de praktijk in de discussie brengen. Er wordt nu steeds gesproken over de Gouden Driehoek – overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Misschien is het beter om er een Gouden Vierhoek van te maken.”

Tekst: Ria de Wit en Malou ten Have