NKWK-organisatie gewijzigd

Minder praten, meer doen. Met dit uitgangspunt is, twee jaar na de oprichting, de organisatie van NKWK gewijzigd. Het programmateam is opgeheven; het uitvoerende werk vindt nu plaats in de diverse onderzoekslijnen. Roeland Allewijn, lid van de programmaraad en voorzitter van het coördinatieteam, licht de aanpassingen toe.

“Het fundament van de organisatie staat, de onderzoekslijnen zijn opgestart. Met name het programmateam heeft daar de afgelopen twee jaar veel energie in gestoken. Dit team, een brede groep met vertegenwoordigers uit alle betrokken partijen, is begin dit jaar opgeheven. Hun werk zit erop.” Wat overblijft, is de Programmaraad voor overleg op directieniveau, de Raad van Toezicht en het Coördinatieteam, dat de dagelijkse gang van zaken regelt. “Het Coördinatieteam ondersteunt de onderzoekslijnen”, zegt Allewijn. “We bespreken financieringsmogelijkheden, zoals Europese calls, en diepen we onderwerpen uit als living labs en andere vormen van samenwerking. Ook maken we speciale task forces. Die gaan zich richten op nieuwe onderwerpen zoals waterkwaliteit of geven bredere thema’s een impuls; denk daarbij aan klimaatonderzoek, internationale samenwerking, of data en modellen.”

Nieuwe stap

Volgens Allewijn heeft NKWK een nieuwe stap gemaakt. “We richten onze volle aandacht op de koppeling tussen kennisontwikkeling en innovatie en doen ons uiterste best om het bedrijfsleven te betrekken bij de onderzoekslijnen.” Hierbij wil hij gebruik maken van de ervaringen bij de Topsector Water en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie. “We kunnen van elkaar leren, ervoor zorgen dat we elkaar aanvullen en voorkomen dat we dingen dubbel doen.” Wat dat laatste betreft, is het handig dat Allewijn ook de voorzitter is van de programmacommissie Deltatechnologie. “Dat maakt de afstemming tussen de verschillende initiatieven inderdaad makkelijk.”