NKWK verkent samenwerking met Europese Interreg-projecten

Op 6 december 2017 kwamen diverse organisaties en projecten van het NKWK en de Interreg North Sea Region bijeen in Utrecht. Doel van de bijeenkomst: samenwerken. De deelnemers zochten connecties tussen het NKWK en Interreg en vonden die op drie thema’s: stedelijke gebieden, groenblauwe infrastructuur en asset management. “Door samen te werken kun je meer lading en maatschappelijke relevantie geven aan een project”, zegt Egon Baldal van Rijkswaterstaat. De partijen komen in maart weer samen voor een vervolgbijeenkomst.

Een eerste kennismaking

De bijeenkomst in december was een eerste kennismaking tussen projecten van het NKWK en Interreg. Deze kennismaking was zeer waardevol, omdat een duidelijk overzicht van de verschillende onderzoeksprogramma’s ontbreekt. “Het is lastig om erachter te komen wat er allemaal op het gebied van onderzoek gebeurt”, vertelt Joke van Wensem, trekker van de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. “Tijdens de bijeenkomst heb ik van Interreg-projecten gehoord die ik tot nu toe niet kende. Dit is interessant voor horizonverbreding.”

Zoeken van connecties

Het doel van de bijeenkomst was om de Interreg-projecten te koppelen aan de onderzoeksprogramma’s van het NKWK. Die connecties werden gevonden op drie belangrijke thema’s: stedelijke gebieden, groenblauwe infrastructuur en asset management. Er zijn concrete afspraken gemaakt tussen NKWK-onderzoekslijnen en Interreg-programma’s: de deelnemers gaan in kleinere sessies verder praten over specifieke onderwerpen. Egon Baldal van Rijkswaterstaat en projectleider Building with Nature ziet de toegevoegde waarde van deze samenwerking. “Samen kunnen we bekijken hoe de methodiek van het ene project kan bijdragen aan de resultaten van een ander project.”

Samen actief in een regio

De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad is gestart met een onderzoeksprogramma naar een afwegingsmethodiek voor de verschillende klimaatadaptatiemaatregelen, waarbij ook kosten en baten en gezondheid een rol spelen. Daarnaast wordt een methodiek ontwikkeld om op lokale en regionale schaal in te schatten wat de schade is van klimaatverandering. “Deze methodieken willen wij lokaal testen”, zegt Joke. “Wellicht kunnen we dat doen in samenwerking met Interreg projecten, zodat we meer aansluiting vinden met de praktijk.”

Klimaatverandering en waterbeheer

IInterreg is de verzamelnaam voor de programma’s die internationale samenwerking tussen regio’s stimuleren. Die samenwerking is vooral gericht op economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door gezamenlijke innovatie en het uitwisselen van good practices. De Interreg-projecten die aanwezig waren bij de bijeenkomst maken deel uit van ‘7 Unexpected Partners’ (7UP), Europese projecten op het gebied van klimaatverandering en waterbeheer.

De 7UP Interreg projecten zijn:

  • Building with Nature: natuurlijke processen gebruiken voor het beperken van het overstromingsrisico;
  • BEGIN: groenblauwe infrastructuur in steden;
  • FAIR: asset management voor water infrastructuur;
  • FRAMES: meerlaagsveiligheid en robuuste gebieden en gemeenschappen;
  • CANAPE: duurzaam gebruik van veengebieden;
  • TopSoil: de bodem gebruiken voor onder andere het vasthouden van water;
  • CATCH: klimaatadaptatie in kleine steden.

Vervolgbijeenkomst in maart

Op woensdag 21 maart komen alle partijen weer bij elkaar om de uitkomsten van de kleinere sessies te bespreken en een volgende stap te zetten voor het vervolg. Deze bijeenkomst zal een verfijning aanbrengen in de verdere samenwerking. Wilt u ook deelnemen aan de vervolgbijeenkomst? Neem contact op met Stanford Wilson, [emailantispam]stanford.wilson@rws.nl[/emailantispam].