Activiteiten

Nationaal en internationaal

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Living Polders – dynamic polder management for sustainable livelihoods, applied to Bangladesh (Levende Polders – dynamisch poldermanagement voor duurzaam levensonderhoud, toegepast in Bangladesh)

20 juli 2021

Dit is een project onder het NWO-programma Urbanising Deltas of the World (UDW). Bewoonde delta’s zijn sociaal-ecologische systemen die water- en voedselveiligheid bieden. Bodemdaling en zeespiegelstijging maken delta’s echter kwetsbaar voor overstroming. Populatiegroei en verstedelijking vergroten de impact daarvan. Deze bedreigingen beïnvloeden de institutionele eisen waaraan delta’s moeten voldoen.

Polders kunnen deze bedreigingen verminderen: ze bieden bescherming tegen overstroming en verhogen de voedselproductie. In Bangladesh zorgden delta’s weliswaar voor grotere oogsten, maar op deltaniveau beïnvloedden ze de doorstroomcapaciteit en sedimentatieprocessen van rivieren. Op polderniveau veroorzaakten ze bodemdaling en waterverzadiging. Daarom staken lokale bewoners in 1990 dijken door van de Dakatia Beel (wetland-) polder, om getijdewater weer binnen te laten. Zo kon sediment uit de getijdekanalen wegspoelen en nam de waterverzadiging van de bodem af. In de polders kon weer sedimentatie plaatsvinden, waardoor het grondniveau steeg en de vruchtbaarheid verbeterde. Sindsdien wordt geëxperimenteerd met Tidal River Management (beheer van getijderivieren). Het volle potentieel daarvan is echter nog niet bereikt, vanwege lacunes in kennis wat betreft de fysieke en institutionele randvoorwaarden. Sediment is niet langer een obstakel, maar biedt goede mogelijkheden voor een Building with Nature-benadering, die uitgaat van werken mét in plaats van tegen de krachten van de natuur. Dit project bouwt voort op dit concept en verkent de mogelijkheden van Levende Polders die meegroeien met de stijgende zeespiegel. Het project richt zich op het begrijpen van geïntegreerde, co-evoluerende fysische en institutionele processen op delta- en polderschaal. Vervolgens biedt het opties voor optimalisatie via een beslisondersteunend systeem (DSS) voor dynamisch poldermanagement en bijbehorende businesscases. Projectuitkomsten worden geëvalueerd voor toepassing elders, wat zakelijke mogelijkheden creëert voor de Nederlandse watersector.
Aard van de samenwerking: Samenwerkingsovereenkomst


Meer weten over een activiteit
Neem contact op!

Organisator

Universiteit Utrecht

Overige informatie

Samenwerkingspartner(s) internationaal
BUET, Dhaka - Bangladesh, Univ. Khulna, Bangladesh

Locatie

Khulna – Bangladesh
Khulna, Bangladesh
Khulna, Bangladesh
+ Google Maps