Onderzoekslijnen

Slimme verbindingen in kennisontwikkeling en innovatie

NKWK draait om kennisontwikkeling en innovatie. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken samen aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie. Een uitgangspunt van het NKWK is dat zoveel mogelijk verschillende partijen betrokken zijn bij de diverse onderzoeken, zodat de resultaten breed gedragen worden. In vijftien onderzoekslijnen komen vraag en aanbod bij elkaar.