Onderzoekslijnen

Slimme verbindingen in kennisontwikkeling en innovatie

Bij het NKWK draait het om kennisontwikkeling en innovatie. Overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken samen aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie. Een uitgangspunt van het NKWK is dat zoveel mogelijk verschillende partijen betrokken zijn bij de diverse onderzoeken, zodat de resultaten breed gedragen worden. In veertien onderzoekslijnen komen vraag en aanbod bij elkaar. Een belangrijk onderdeel is het werken in living labs, waar onderzoek en praktijk tegelijkertijd worden uitgevoerd. Iedereen die actief is op het gebied van water en klimaat kan zich aansluiten bij een of meerdere onderzoekslijnen. Heeft u ideeën over een van de onderwerpen? Doe mee!

Duurzaam beheer grote wateren

Werken aan veerkrachtige ecosystemen

Lees verder over deze onderzoekslijn

Klimaatbestendige stad

Van kennis naar praktische toepassingen

Lees verder over deze onderzoekslijn

Kustgenese 2.0

Duurzaam onderhoud van de Nederlandse kust

Lees verder over deze onderzoekslijn

Lumbricus

Bewust omgaan met de bodem is essentieel in waterbeheer

Lees verder over deze onderzoekslijn

Marker Wadden

Kennisontwikkeling in het Markermeer

Lees verder over deze onderzoekslijn

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Hoe beïnvloeden bodem- en watersysteem maatschappelijke opgaven?

Lees verder over deze onderzoekslijn

Nationaal Water Model

Slim computermodel geeft inzicht in waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit.

Lees verder over deze onderzoekslijn

Noordzee

Naar een ecologisch gezonde Noordzee

Lees verder over deze onderzoekslijn

Rivieren

Samenwerken aan de toekomst van onze rivieren

Lees verder over deze onderzoekslijn

Slim watermanagement

Hoe bereiken waterbeheerders een optimale samenwerking?

Lees verder over deze onderzoekslijn

Toekomstbestendige natte kunstwerken

Innovatieve oplossingen voor vervanging en renovatie

Lees verder over deze onderzoekslijn

Water en energie

Schone energie opwekken en bufferen

Lees verder over deze onderzoekslijn

Water en voedsel

Voedselzekerheid in droge en natte tijden

Lees verder over deze onderzoekslijn

Waterkeringen

Kennisontwikkeling voor de waterveiligheid

Lees verder over deze onderzoekslijn

Klimaatverandering en Extreem Weer

Actuele kennis voor alle onderzoekslijnen

Lees verder over deze onderzoekslijn