Droge Kost

Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad

Inhoud

Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen overstroming, hitte, droogte en wateroverlast. De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. Deze tweede editie gaat over droogte. Droge Kost is ook online te lezen op nkwk.nl/kbs/krant. In de digitale versie staan tientallen links naar achter­grond­informatie, onderzoeken en bronnen.

Op tijd ingrijpen bespaart veel kosten

De schadeposten door droogte kunnen in het ergste geval oplopen tot tientallen miljarden euro’s. Door op tijd in te grijpen, kunnen veel kosten worden bespaard. Het draait daarbij om slim samenwerken en het maken van goede afspraken. Lees verder

Actief grondwaterpeilbeheer

Iedere gemeente zou het moeten overwegen bij rioolvervanging: de aanleg van een systeem voor actief grondwaterpeilbeheer. Dat is de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd door Deltares, Fugro en Wareco, in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Een stabiele grond­waterstand voorkomt veel schade – en dus veel kosten. Lees verder

De verdringingsreeks: een prioriteitenlijst tijdens watertekort

Tijdens droogte moet voldoende water beschikbaar blijven voor cruciale functies. De verdringingsreeks geeft aan welke gebruikers minder of zelfs geen zoet water meer ontvangen als de watervraag groter is dan het aanbod. Het is een nationale prioriteitenlijst, die ook per regio kan worden ingezet. Lees verder

Regels voor koelwater beschermen natuur

Energiecentrales gebruiken oppervlaktewater om te koelen. Het water dat ze weer lozen, is met ongeveer zeven graden opgewarmd. In droge periodes kan dit problemen opleveren voor de flora en fauna in het oppervlaktewater. Regelgeving en normen voor lozing van koelwater beschermen de natuur. Lees verder

Nieuwe versie Klimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas is vernieuwd. Dit instrument, dat landelijk en openbaar beschikbaar is, wordt inmiddels breed toegepast. Niet alleen de website krijgt veel bezoek, er is ook veel vraag naar de GIS-data, die gratis worden geleverd. De Klimaateffectatlas geeft een eerste beeld van de klimaateffecten in een bepaald gebied. Hasse Goosen van Climate Adaptation Services (CAS) noemt het instrument een geschikt startpunt voor stresstesten. De kaarten zijn beschikbaar in een viewer en kunnen als PDF worden gedownload. Lees verder

Nieuwe visie nodig voor vitale netwerken

Het is druk in de Nederlandse bodem. Er ligt zo’n 300.000 kilometer aan ondergrondse netwerken, zoals gasleidingen, kabels voor telefonie en internet, buizen voor olie, elektriciteitskabels en waterleidingen. Door droogte kan het grondwaterpeil dalen en de bodem verzakken, met als gevolg dat leidingen kunnen breken. Lees verder

Klimaatadaptatie in Alkmaarse wijk de Hoef

Het riool en de bestrating in de Alkmaarse wijk de Hoef waren toe aan vervanging. Dat moment greep Alkmaar aan om integraal klimaatadaptatiemaatregelen te nemen. Waar het kon werd bestrating vervangen door groen. De Hoef is nu goed bestand tegen de gevolgen van wateroverlast, hittestress en droogte. Lees verder

Onbeheersbare natuurbranden zijn te voorkomen

Het aantal natuurbranden in Nederland neemt toe, vooral in het voorjaar. Met soms kleine maatregelen is te voorkomen dat zo’n brand onbeheersbaar wordt. Ook het natuurbrandverspreidingsmodel (NVBM) is een goed hulpmiddel. In 2018 wordt dit model gevoed met satellietgegevens; dat is uniek in Europa. Lees verder