Nieuwe versie Klimaateffectatlas

De Klimaateffectatlas is vernieuwd. Dit instrument, dat landelijk en openbaar beschikbaar is, wordt inmiddels breed toegepast. Niet alleen de website krijgt veel bezoek, er is ook veel vraag naar de GIS-data, die gratis worden geleverd. De Klimaateffectatlas geeft een eerste beeld van de klimaateffecten in een bepaald gebied. Hasse Goosen van Climate Adaptation Services (CAS) noemt het instrument een geschikt startpunt voor stresstesten. De kaarten zijn beschikbaar in een viewer en kunnen als PDF worden gedownload.

Sinds september 2017 zijn de nieuwe kaarten voor iedereen te raadplegen. Hierin zijn de laatste klimaatinzichten (KNMI’14) verwerkt. In de nieuwe versie ligt veel meer de nadruk op duiding en uitleg, door middel van zogenaamde ‘kaartverhalen’, die stap voor stap de kaarten toelichten. Ook voor het thema droogte is veel nieuw kaartmateriaal beschikbaar, zoals gedetailleerdere bodemdalings­gegevens. De nieuwe droogtekaarten zijn tot stand gekomen door analyses van KNMI, Alterra, Deltares, TNO en KWR Watercycle Research Institute en na overleg met advies­bureaus en gebruikers.

De Klimaateffectatlas geeft een eerste beeld van de klimaateffecten in een bepaald gebied

De nieuwe versie van de Klimaateffectatlas beschikt over een klimaatlens. Door deze lens over de kaart te bewegen, wordt zichtbaar wat klimaatverandering in 2050 kan betekenen, bijvoorbeeld voor bodemdaling.

Achtergrondinformatie, onderzoeken en bronnen

Lees verder over hitte, droogte of wateroverlast in de stad.