Natte Krant

Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad

Het klimaatbestendig inrichten van een stad is een ware uitdaging. Gelukkig is er veel kennis en informatie beschikbaar en steeds meer steden nemen maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast. De Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad informeert, stimuleert en inspireert iedereen die betrokken is bij de inrichting van de Nederlandse steden. Deze eerste editie gaat over wateroverlast.

Bewonersonderzoek na wateroverlast maakt schade inzichtelijk

Intense buien vergroten de kans op schade. Toch is het moeilijk om de hoogte van de uiteindelijke schade in te schatten. Dat zegt Matthieu Spekkers, postdoc aan de TU Delft. “Het maakt weinig uit of er 5 centimeter of 20 centimeter water in een woning staat; de vloer is beschadigd en de hele muur moet worden opgeknapt.” Lees verder

Hevige buien: het rioolstelsel voorbij

Het rioolstelsel is niet gebouwd op het onmiddellijk verwerken van extreme piekbuien. Dat blijft zo, zegt RIONED-directeur Hugo Gastkemper, want “alles verwerken door vergroting van alle rioolbuizen zou veel te duur zijn.” Groenstroken, straten en pleinen zijn onmisbaar om bij hevige buien water even op te slaan, meent hij. “Het regenwater staat dan even in de file.” Lees verder

Water op straat is risico voor de gezondheid

Extreme regenval kan leiden tot vervuild water op straat. De riolering kan de grote hoeveelheid water niet altijd aan en stroomt over. Dit water bevat veel bacteriën en micro-organismen. Als mensen ermee in contact komen, veroorzaakt het maag-darmklachten zoals flinke diarree en overgeven, luchtwegklachten zoals keelpijn en verkoudheid of huiduitslag. “Eén druppeltje is soms al genoeg”, zegt Heleen de Man van Sanitas Water. Lees verder

Hemelwater opslaan onder de stad

In de stad is hemelwater bergen een grote uitdaging. Door klimaatverandering regent het in de zomer steeds vaker en harder. Intensief ruimtegebruik maakt de opgave nog moeilijker. De oplossing kan elders gezocht worden: diep ondergronds. Bij ondergrondse waterberging berg je het water lokaal op, in een zandige laag ongeveer vijftien tot dertig meter diep. Tijdelijk. Want de gemeente benut het water ten tijde van droogte. Lees verder

Samenwerken is de grootste uitdaging

Het beperken van wateroverlast in de stad is vooral een kwestie van samenwerken. Daar ligt de komende jaren de grootste uitdaging, meent Hiltrud Pötz van Atelier GROENBLAUW. “Alle partijen zijn gewend om besluiten te nemen binnen hun eigen sector. Het is van belang om dat te doorbreken.” Lees verder