Bewonersonderzoek na wateroverlast maakt schade inzichtelijk

Intense buien vergroten de kans op schade. Toch is het moeilijk om de hoogte van de uiteindelijke schade in te schatten. Dat zegt Matthieu Spekkers, postdoc aan de TU Delft. “Het maakt weinig uit of er 5 centimeter of 20 centimeter water in een woning staat; de vloer is beschadigd en de hele muur moet worden opgeknapt.”

Spekkers werkte mee aan het rapport ‘Van last naar les’ dat in november 2016 verscheen naar aanleiding van het impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’. Hierin is de schade geanalyseerd van onder andere de wolkbreuk boven Amsterdam op 28 juli 2014. Het blijkt dat claimgegevens van de schadeverzekeraars niet het hele verhaal vertellen. Uit het onderzoek bleek dat 27 procent van de ruim driehonderd huishoudens met schade het niet de moeite waard vond om een claim in te dienen. Verder dekken schadeverzekeringen geen immateriële schade. Kosten als gevolg van ziekte door water op straat of in de woning zijn voor rekening van de ziektekostenverzekering en de werkgever.

Zonder maatregelen verdubbelt de schade door regenwateroverlast.

Dak en muren worden het vaakst getroffen door wateroverlast, zo blijkt uit het onderzoek, maar de grootste schadelast vindt plaats op de begane grond en in souterrains. Dat komt vooral door water dat de woning binnenstroomt via het toilet en andere afvoeren. Een opstal- en inboedelverzekering dekt vrijwel altijd deze materiele schade. Verzekeraars informeren meestal niet naar de omstandigheden tijdens het ontstaan van de schade, zegt Spekkers. Zo is onbekend of bewoners ervan op de hoogte waren dat het hard zou gaan regenen, ook is niet bekend of bewoners maatregelen hadden getroffen om de schade te beperken. De uitkomsten van de bewonersenquête levert een schat aan informatie op voor verzekeraars, gemeenten en waterschappen.

Zonder maatregelen zal klimaatverandering de schadepost door regenwateroverlast vergroten. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, berekende hoe de klimaatscenario’s van het KNMI (2014) neerslagschade zullen beïnvloeden. Met name de scenario’s met een hoge temperatuurstijging zullen de totale neerslagschade op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen flink vergroten. Het CVS verwacht dat de schadepost in 2085 is toegenomen met 109 tot 139 procent.

Achtergrondinformatie, onderzoeken en bronnen

Lees verder over hitte, droogte of wateroverlast in de stad.