Groene oplossingen zijn effectief en multifunctioneel

Beplanting speelt bij wateroverlast een belangrijke rol. Stadsgroen werkt een veel groter deel van de jaarlijkse regenval weg dan de riolering. Gemeenten moeten een afweging maken voor oplossingen bij wateroverlast. “Een betonnen opvangbassin kan meer water bergen, maar een wadi is multifunctioneel”, zegt plantdeskundige Margareth Hop van Actifolia. Groen is ook goed voor de gezondheid, koelt de stad, geeft een stimulans aan huizenprijzen en heeft een positief effect op de biodiversiteit. Hop: “Zo draag je met één oppervlak bij aan meerdere functies”.

“Zo draag je met één oppervlak bij aan meerdere functies”
Margareth Hop, Actifolia

Simpele maatregelen bestaan uit kleine aanpassingen aan huidige types openbaar groen. Het verlagen van (randen bij) plantvakken vergroot bijvoorbeeld de waterberging. Overtollig water stroomt vanuit de straat makkelijker naar de groenstroken. Het zakt vervolgens weg in de bodem, wordt opgenomen door planten en verdampt. De planten moeten er wel tegen kunnen om tijdelijk onder water te staan en moeten op sommige plekken ook bestand zijn tegen strooizout. Welke beplanting het meest geschikt is op welke locatie is maatwerk. De keuze voor een plantensoort hangt onder andere af van de bodemsoort en het gebruik van de ruimte. Andere maatregelen zijn het stimuleren van de aanleg van groene daken, regentuinen, wadi’s en waterpleinen. “Op waterpleinen zou je plantvakken zo kunnen inrichten dat ze helpen bij het opvangen en wegwerken van overtollig water”, zegt Hop. “Dit gebeurt nu nog beperkt.”

Hoe bomen en planten regenwater verwerken

Lees verder over hitte, droogte of wateroverlast in de stad.