Hemelwater opslaan onder de stad

In de stad is hemelwater bergen een grote uitdaging. Door klimaatverandering regent het in de zomer steeds vaker en harder. Intensief ruimtegebruik maakt de opgave nog moeilijker. De oplossing kan elders gezocht worden: diep ondergronds. Bij ondergrondse waterberging berg je het water lokaal op, in een zandige laag ongeveer vijftien tot dertig meter diep. Tijdelijk. Want de gemeente benut het water ten tijde van droogte.

Wat is de grootste uitdaging bij het ondergronds bergen van water in de stad? “Hemelwater centraal verzamelen en voorkomen dat het diepe grondwater bevuild raakt”, zegt Bert de Doelder, geohydroloog bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. Een technische installatie zuivert het water en pompt het vervolgens naar grote diepte. “Het Westland past deze techniek al succesvol toe, maar in de stad is dit een primeur”, zegt de Doelder. De stad Rotterdam heeft als ambitie om in 2050 geen hemelwater meer af te voeren via het riool.

Rotterdam werkt aan twee concrete cases voor waterberging in de ondergrond: onder de vijver aan het Museumpark en onder de parkeerplaats van Spartastadion Het Kasteel. In plaats van drinkwater, gebruikt de voetbalclub in de toekomst regenwater om het voetbalveld te besproeien.

Achtergrondinformatie, onderzoeken en bronnen

Lees verder over hitte, droogte of wateroverlast in de stad.