Samenwerken is de grootste uitdaging

Het beperken van wateroverlast in de stad is vooral een kwestie van samenwerken. Daar ligt de komende jaren de grootste uitdaging, meent Hiltrud Pötz van Atelier GROENBLAUW. “Alle partijen zijn gewend om besluiten te nemen binnen hun eigen sector. Het is van belang om dat te doorbreken.”

Samenwerken betekent ook dat maatregelen gezamenlijk gefinancierd worden, bijvoorbeeld de aanleg van wadi’s: beplante greppels met een waterdoorlatende bodem. “Als een woningbouwvereniging die maatregel wil nemen bij een nieuwbouwproject, ligt het voor de hand dat ook de gemeente meebetaalt. De wadi’s voorkomen immers wateroverlast in een gebied dat groter is dan dat waar de woningen staan.”

Ook gemeentelijke afdelingen zouden de handen ineen moeten slaan bij het nemen van klimaatbestendige maatregelen, vooral op financieel gebied. “Iedere dienst heeft een eigen budget”, zegt plantdeskundige Margareth Hop van Actifolia. “De kosten voor openbaar groen worden alleen betaald uit het budget van de afdeling openbare ruimte. Dat is vreemd, want groen in de stad vervult steeds vaker meerdere functies, die ook doelen van andere gemeentelijke afdelingen ondersteunen.”

Hiltrud Pötz ziet al veel goede voorbeelden van samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de inrichting van de stad. Ze geeft regelmatig workshops in gemeenten en constateert dat de bereidheid om samen te werken groot is. Toch zal het nog even duren voordat de situatie optimaal is, denkt ze: “We zitten in een transitieproces; het kost tijd om de gebaande paden te verlaten en nieuwe wegen te vinden.”

De vele functies van groen in de stad

De kosten van groen in de stad kunnen verdeeld worden over meerdere afdelingen, vindt Margareth Hop, omdat het groen meerdere doelen dient. Een paar voorbeelden:

  • Groen in de stad zorgt voor verkoeling en een gevoel van welbevinden, wat goed is voor de gezondheid. Hier ligt een link met de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst).
  • De afdeling die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de riolering, is gebaat bij de verwerking van regenwater door het openbare groen, omdat dit het riool ontlast.
  • Een prettige leefomgeving, ontstaan door de aanleg van groen, bevordert de kwaliteit van de leefomgeving en vergroot het gevoel van veiligheid bij de bewoners. Vaak vallen ‘leefomgeving’ en ‘veiligheid’ onder verschillende gemeentelijke afdelingen.

Lees verder over hitte, droogte of wateroverlast in de stad.