Water op straat is risico voor de gezondheid

Extreme regenval kan leiden tot vervuild water op straat. De riolering kan de grote hoeveelheid water niet altijd aan en stroomt over. Dit water bevat veel bacteriën en micro-organismen. Als mensen ermee in contact komen, veroorzaakt het maag-darmklachten zoals flinke diarree en overgeven, luchtwegklachten zoals keelpijn en verkoudheid of huiduitslag. “Eén druppeltje is soms al genoeg”, zegt Heleen de Man van Sanitas Water.

“Eén druppeltje is soms al genoeg”Heleen de Man, Sanitas Water

De Man peilde met een enquête de gezondheidsrisico’s van wateroverlast, samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij wateroverlast bleek 33 procent van de mensen in contact te komen met water op straat. Van deze groep ging 16 procent met klachten naar de huisarts. Contact met het water veroorzaakt dus een groter risico op gezondheidsklachten. Volgens het onderzoek is dat risico 3 tot 7 keer zo hoog vergeleken met mensen die binnen blijven, afhankelijk van het type klacht. “Gemeenten moeten proberen wateroverlast te voorkomen en op locaties waar dit lastig is burgers over het risico voorlichten”, vindt De Man.

Gemeenten kunnen de gezondheidsrisico’s beperken door minder regenwater via de gemengde riolering af te voeren. Leid regenwater direct naar een vijver, of laat de dakgoot afvoeren richting een groenstrook of grindbak, is het advies van De Man. En zijn wadi’s en waterpleinen veilig? “Nee, niet helemaal,” zegt De Man. “Dit water bevat poep van honden en vogels. Het gezondheidsrisico is wel kleiner, omdat het water niet is verontreinigd door afvalwater van mensen.” Om de risico’s zo klein mogelijk te houden, moeten gemeenten regels opstellen voor het opruimen van hondenpoep. Handhaving van deze regels rondom wadi’s en waterpleinen waar kinderen in het water spelen is belangrijk, benadrukt De Man.

Water op straat

de gezondheidsrisico’s

Achtergrondinformatie, onderzoeken en bronnen

Lees verder over hitte, droogte of wateroverlast in de stad.