Kustgenese 2.0

De Nederlandse kust is één samenhangend zandig systeem. Dit systeem verandert continu door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Wat is de beste manier om onze kust ook in de toekomst veilig te houden? En hoe doen we dit op een duurzame manier?

Om antwoord te krijgen op deze vragen doen we tussen 2015 en 2028 onderzoek binnen Kustgenese 2.0 naar de mogelijkheden van zandsuppleties. We kijken naar hoeveel zand op lange termijn nodig is. Ook onderzoeken we waar en wanneer het zand nodig is en hoe we het zand het beste kunnen toevoegen aan de kust. In 2020 leveren we een beleidsadvies op als tussenresultaat. Als aanloop naar dit beleidsadvies hebben we in 2018 op het midtermcongres de eerste tussentijdse resultaten gepresenteerd.

Kustgenese 2.0 op waterenklimaat.nl

Het onderzoek verloopt langs de volgende lijnen:

Bij het invullen van de onderzoeken speelt datamanagement een belangrijke rol. We maken duidelijke afspraken over het ontsluiten, opslaan, delen en archiveren van data. Zo zorgen we ervoor dat de data voor alle betrokkenen toegankelijk zijn en in de toekomst voor iedereen vrij beschikbaar zijn.

Ook passen we het principe ‘lerend werken’ toe: het proces van leren door ervaring op te doen. We doen dus ervaring op met mogelijke strategieën bij andere projecten en bij onze eigen pilotsuppletie in het Amelander Zeegat.

Samenwerking

Binnen Kustgenese 2.0 werken veel mensen samen. Het zijn promovendi van de universiteiten van Delft, Utrecht en Twente (SEAWAD), onderzoekers van kennisinstituut Deltares en medewerkers van Rijkswaterstaat, de Rijksrederij, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, lokale overheden en provincies. Daarnaast wordt kennis uitgewisseld met het NKWK, het Deltaprogramma en de onderzoeksprojecten ShoreScape (Betere kustbescherming door duinlandschap- ontwikkeling), PROCOAST (kustonderzoek voor de kust van Petten) en Interreg Building with Nature (een Europees kennisprogramma met onder meer Noorwegen, Duitsland, Zweden, België, Denemarken en Schotland).

Meer weten?

Wilt u meer weten over Kustgenese 2.0? Neem contact op met Carola van Gelder-Maas of kijk op deze website.