Activiteiten

Nationaal en internationaal

Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

Rijkswaterstaat

https://rijkswaterstaat.nl

juni 2020

Samenwerking RWS – South Florida Water Management District

13 juni 2020
Florida SFWMD, 3301 Gun Club Road
West Palm Beach, FL 33406 Verenigde Staten
+ Google Maps

Samenwerking gericht op waterbeheer en crisismanagement bij te weinig en te veel water. Aard van de samenwerking: Memorandum of Agreement

Meer weten »

SEDNET – Sediment Network

13 juni 2020
SEDNET Brussel Brussel, België + Google Maps

SEDNET is een Europees netwerk voor het opnemen van vraagstukken en kennis rond sediment in Europese strategieën voor het bereiken van een goede milieustatus en om nieuwe instrumenten voor sedimentmanagement te ontwikkelen. De focus ligt op alle sedimentkwaliteits- en kwantiteitsvraagstukken op de schaal van een stroomgebied, variërend van zoetwater- tot estuariene en mariene sedimenten. SedNet brengt experts uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven samen.

Meer weten »

juli 2020

Samenwerking RWS – Ministry of Water Resources China

31 juli 2020
China Bejing, 2 Baiguang Rd 2nd Alley
Beijing, China
+ Google Maps

Operationele kennisuitwisseling vindt plaats door twinning. Onderwerpen: - Vroege-waarschuwingssystemen met betrekking tot overstroming: optimaliseren van bestaande beslisondersteunende systemen (DSS). Probabilistische benadering operationaliseren. Aard van de samenwerking: Memorandum of Understanding

Meer weten »

Samenwerking RWS – Environment Agency (Engeland)

31 juli 2020
Richard Fairclough House, Knutsford Rd
Warrington, Verenigd Koninkrijk
+ Google Maps

Samenwerking gericht op de volgende thema's: - Beheer van assets - Incidentmanagement, weerbaarheid, modellering en voorspelling - Kustbeheer - Efficiëntie, innovatie en vaardigheden - Wetenschappelijke onderbouwing en onderzoek - Milieu, waaronder Kaderrichtlijn Water - Waterbeheer - Klimaatverandering Aard van de samenwerking: Memorandum of Understanding

Meer weten »

Samenwerking RWS – California Department of Water Resources

31 juli 2020
Sacramento, 1416 9th Street
Sacramento, CA 95814 Verenigde Staten
+ Google Maps

Deze samenwerking vindt plaats via periodieke thematische webinars, naar behoefte. De focus ligt op het omgaan extreme droogte, communicatie met burgers en klimaatscenario's. Via DWR worden andere Federale (BLR) of Californische agentschappen betrokken. Via RWS wordt Deltares betrokken, en in voorkomende gevallen KNMI.

Meer weten »

Samenwerking RWS – Franse Ministerie voor Milieu

31 juli 2020
Saint-Germain, 246 Boulevard Saint-Germain
Parijs, 75007 Frankrijk
+ Google Maps

RWS neemt circa twee keer per jaar deel aan thematische symposia en workshops. Daarnaast is er ad hoc samenwerking bij bijvoorbeeld incidenten.

Meer weten »

Samenwerking RWS – Duitse Federale Instituut voor Hydrologie

31 juli 2020
Koblenz, Am Mainzer Tor 1
Koblenz, D-56068 Duitsland
+ Google Maps

Er wordt samengewerkt in een expertgroep i.s.m. Deltares gericht op afspraken over modellering hydrologie Rijn.

Meer weten »

Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie

31 juli 2020
Lillo Lillo, België + Google Maps

Nederland en Vlaanderen hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Het verdrag is van kracht sinds 2008. Naar aanleiding daarvan is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht. De VNSC richt zich op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als een multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn: bescherming tegen overstromingen, optimale maritieme toegankelijkheid tot de Scheldehavens, instandhouding van een gezond en dynamisch…

Meer weten »

Samenwerking RWS – Voies Navigables de France (VNF)

31 juli 2020
Saint-Denis, 156 Rue du Faubourg
Parijs, 75010 Frankrijk
+ Google Maps

RWS werkt samen met de Voies Navigables de France (VNF) op het gebied van voorzieningen voor het elektronisch melden van reis- en ladinggegevens met betrekking tot vaarwegen en bouwtechnologie voor sluizen. Daarnaast onderhoudt Rijkswaterstaat reguliere operationele contacten met Frankrijk op het gebied van planning van beheer en onderhoud, ontwikkeling van werkinstructies en overige activiteiten onder de noemer coöperatief corridormanagement. Dit gebeurt in een gezamenlijk overleg met deelnemers uit Frankrijk, Duitsland, Wallonië, Vlaanderen en Nederland. Aard van de samenwerking: Letter of…

Meer weten »

Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie (VNBM) – werkgroepen

31 juli 2020
De Maas Maastricht, Nederland + Google Maps

De taken van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie omvatten alle Maasgerelateerde kwesties op het vlak van beleid en beheer. Hieronder wordt verstaan: planvorming van de inrichting, hoog- en laagwaterbeheer, waterkwaliteitsbeheer, natuurbescherming en ontwikkeling, monitoring en onderzoek, scheepvaart en natte infrastructuur en juridische zaken. Onder de commissie hangen circa tien werkgroepen. Aard van de samenwerking: Samenwerkingsovereenkomst

Meer weten »

Samenwerking Rijkswaterstaat – Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur

31 juli 2020
Berlin, Invalidenstrasse 44
Berlin, D-10115 Duitsland
+ Google Maps

Uitwisselen van kennis op het gebied van bouwtechnologie voor sluizen ten bate van de uitvoering. Focus op omgaan met standaardisatie in de sluizenbouw en op bouwtechnologische innovaties die overgenomen kunnen worden. Dit project is onderdeel van het project MultiWaterWerk.

Meer weten »

Internationale Commissie voor de Hydrologie van de Rijn en werkgroepen

31 juli 2020
de Rijn Wesel, Duitsland + Google Maps

De CHR is een organisatie waarin wetenschappelijke (water)instituten in de Rijnoeverstaten samenwerken. De CHR initieert hydrologische studies voor een duurzame ontwikkeling van het Rijngebied, voert deze uit en stelt de resultaten ervan beschikbaar aan verantwoordelijke autoriteiten in de Rijnoeverstaten en aan de EU. Op deze wijze draagt de CHR bij aan het vergroten van de kennis op het gebied van de hydrologie van het Rijngebied, het oplossen van grensoverschrijdende hydrologische problemen en de ontwikkeling en beoordeling van watermanagementstrategieën. De belangrijkste…

Meer weten »

ICOLD

31 juli 2020
Avenue Kléber, 61 Avenue Kléber
Parijs, 75116 Frankrijk
+ Google Maps

De International Commission on Large Dams (ICOLD) is gericht op het internationaal delen van de nieuwste kennis op gebied van grote dammen. De commissie heeft meer dan 95 leden (landen). De commissie maakt normen en richtlijnen om ervoor te zorgen dat dammen efficiënt, economisch en milieuvriendelijk duurzaam en sociaal rechtvaardig worden gebouwd en geëxploiteerd. Onder de Europese club van ICOLD (EuroCold) is in 2015 een werkgroep gestart over dijken, waarvan Nederland (RWS) het secretariaat voert. Daarnaast zijn er binnen ICOLD…

Meer weten »

EuroGOOS

31 juli 2020
EuroGOOS Brussel, Avenue Louise 231
Brussels, België
+ Google Maps

Het European Global Ocean Observing System (EuroGOOS) is een vereniging van nationale overheidsinstanties en onderzoeksorganisaties. De vereniging zet zich in voor op Europese schaal operationele oceanografie in het kader van het intergouvernementele Global Ocean Observing System (GOOS). EuroGOOS heeft 34 leden, die operationeel oceanografische diensten en marien onderzoek verrichten, uit 16 Europese landen. Onder EuroGOOS hangen werkgroepen voor kennisontwikkeling en regionale subverbanden (Noordzee, Baltic etc) voor praktische samenwerking. Aard van de samenwerking: Lidmaatschap

Meer weten »

EFAS

31 juli 2020
EFAS Belgie, Rue du Try Bara 1
Ohain, 1380 België
+ Google Maps

European Flood Awareness System (EFAS 2) is een DG Joint Research Centre-samenwerking voor de toepassing en (door)ontwikkeling van een vroege-waarschuwingssysteem voor overstroming, aanvullend op nationale en regionale systemen. Het systeem is operationeel sinds oktober 2012. Looptijd 2015-2022.

Meer weten »

I-STORM

31 juli 2020
I-STORM London, 1 Unity Way
London, SE18 5NJ Verenigd Koninkrijk
+ Google Maps

Dit netwerk verenigt overheden van landen die beweegbare stormvloedkeringen bouwen, beheren, onderhouden en inzetten onder stormcondities. Doel is het verbinden van de schaarse internationale kennis op het gebied van beheer, onderhoud en operationele inzet van stormvloedkeringen. Deelnemers: Environment Agency (Thames Barrier) in het Verenigd Koninkrijk, USACE (New Orleans / Boston) in de VS, Flood Protection Authorities New Orleans in de VS, Texas, Sint Petersburg, Venetië, Duitsland (Emssperrwerk) en België (Nieuwpoort) Aard van de samenwerking: Lidmaatschap

Meer weten »

North Sea Coastal Managers

31 juli 2020
North Sea Coastal Managers Denmark, Højbovej 1
Lemvig, 7620 Denemarken
+ Google Maps

Jaarlijkse meeting tussen kustmanagers uit Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Schotland en Denemarken ten bate van het duurzaam verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de overstromingsbescherming en de kustverdediging door uitwisseling van kennis en ervaringen, werk aan gedeelde problemen en samenwerking bij onderzoek. Aard van de samenwerking: lidmaatschap

Meer weten »

Circle of Seawall Engineers

31 juli 2020
Circle of Seawall Engineers Breskens, Veerhaven 5
Breskens, 4511 RA Nederland
+ Google Maps

Informele uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van zeedijken, tussen Duitsland, Engeland, Denemarken, Polen, België, Frankrijk en Nederland.

Meer weten »

juli 2026

Samenwerking RWS-USACE

31 juli 2026
Washington DC, 441 G Street
Washington DC, Verenigde Staten
+ Google Maps

Structurele samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het US Army Corps of Engineers (USACE) op het gebied van waterveiligheid. O.a. gericht op kustbeheer, veiligheid van oeverwallen/rivierdijken, operationeel crisismanagement en I-STORM. Aard van de samenwerking: Memorandum of Agreement

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen