Activiteiten

Nationaal en internationaal

Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

TUDelft

juni 2020

eWatercycle II

13 juni 2020

Het begrijpen van waterbewegingen op wereldschaal is essentieel voor de samenleving om overstromingen, droogten en het effect van landgebruik op de waterbalans te voorspellen. Grootschalige hydrologie is echter moeilijk omdat, vanuit een hydrologisch oogpunt, elk veld, elke straat en elk deel van de wereld uniek is. We kunnen begrijpen en beschrijven hoe water zich op deze locaties verplaatst op lokale schaal, maar door de extreme ruimtelijke variabiliteit is het moeilijk om dergelijke processen op een wereldwijde schaal vast te leggen.…

Meer weten »

juli 2020

Smartphones4Water Nepal (S4W-Nepal)

31 juli 2020
Kathmandu valley Kathmandu, Nepal + Google Maps

SmartPhones4Water (S4W) mobiliseert jonge onderzoekers, citizen scientists en mobiele technologie om levens te verbeteren door beter begrip van water en waterbeheer. Dit is een studentgestuurde, multidisciplinaire samenwerking tussen studenten van de TU Delft en uit Nepal, gericht op het verzamelen van gegevens, het analyseren ervan en het beschikbaar maken van de resultaten voor het publiek via een webinterface.

Meer weten »

Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (TAHMO)

31 juli 2020

Ontwerp, installatie en management van een netwerk van 20.000 weerstations in Afrika. Drie onderscheidende karakteristieken: - Onderhoudsarm ontwerp - Samenwerking met scholen / educatie - Ontwikkeling van businessmodellen voor financiële duurzaamheid Belangrijk is de co-creatie van publiek-private partnerschappen met nationale weerdiensten. KNMI: Data rescue in Afrika. Economische zaken: Activiteiten rond innovation hubs.

Meer weten »

Nuffic-Niche IDN-265 Integrated Coastal Zone Management

31 juli 2020

Het door Nederland gefinancierde Nuffic/Niche/IDN-265-project richt zich op verbetering van de curricula Integrated Coastal Zone Management (ICZM) en Integrated Water Resource Management (IWRM) van respectievelijk het Institute Teknologi Bandung (ITB) en het Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Indonesië heeft behoefte aan voldoende en bekwaam professioneel personeel om de uitdagingen van duurzaam waterbeheer het hoofd te kunnen  bieden. ITS en ITB, beide Indonesische staatsuniversiteiten met de hoogste accreditatie, krijgen het nationale mandaat om academici en professionals op te leiden die specifiek…

Meer weten »

Mondiale bodemdalingskaart

31 juli 2020

Bodemdaling is een wereldwijd probleem, maar een wereldwijde bodemdalingskaart is nog niet beschikbaar. Een dergelijke kaart is cruciaal om het mondiale bewustzijn van bodemdaling te vergroten, omdat bodemdaling grootschalige schade veroorzaakt (waarschijnlijk in de orde van miljarden dollars per jaar). De mondiale bodemdalingskaart maakt betere schattingen mogelijk van zeespiegelstijging, en verbetert daarmee ook berekeningen van overstromingsrisico's.

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen