Over NKWK

Organisatie en betrokkenen

Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) is sinds 2015 actief. Het borduurt voort op de kennisvragen die benoemd zijn in het Deltaprogramma. Dit Deltaprogramma verschijnt ieder jaar en biedt de uitdagingen het hoofd waar de Nederlandse delta mee te maken heeft. Nederland is een laaggelegen land met veel water, zoals de zee, het IJsselmeer en de rivieren. In het westen is een dichtbevolkte kustzone waar de Randstad ligt – het economische hart van Nederland. Hier wonen 9 miljoen mensen en er wordt 70 procent van het totale inkomen verdiend. De delta moet zich beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoet water. Ook moet Nederland zich voorbereiden op zeespiegelstijging, bodemdaling en hogere temperaturen.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van het NKWK zijn de Deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Topsector Water, Deltares, Wageningen UR, TNO, KNMI en het bedrijfsleven.

Organisatie

NKWK bestaat uit een Programmaraad, Raad van Toezicht en een Coördinatieteam.

In de Programmaraad worden de lijnen uitgezet voor het NKWK als geheel en voor de afzonderlijke onderzoekslijnen. De Raad van Toezicht bewaakt het doel van het NKWK en de samenwerking binnen het programma.

Programmaraad en Raad van Toezicht worden ondersteund door het Coördinatieteam, dat de dagelijkse gang van zaken regelt. Het coördinatieteam ondersteunt ook de onderzoekslijnen. Daartoe worden Task Forces in wisselende samenstelling rondom relevante thema’s georganiseerd.

Programmaraad

Titus Livius, voorzitter Ministerie IenW
Bart van den Hurk Deltares
Joost Buntsma STOWA/Waterschappen
Jan Dirk Jansen TU-Delft
Henrike Branderhorst Tauw Group BV
Jaap van Thiel de Vries Boskalis Nederland
Hans Vissers Deltares
Bram de Vos Wageningen UR
Peter Paul Mertens Ministerie LNV
Saskia Matheussen NWO

Raad van Toezicht

Peter Glas, voorzitter Deltacommissaris
Katja Portegies RWS
Peter Heij Ministerie IenW/DGWB
Annemieke Nijhof Topsector Water
Luc Kohsiek STOWA/Waterschappen
Maarten Smits Deltares namens TO2
Gerard van der Steenhoven KNMI
Cees Brandsen RWS
Niek Lopes Cardozo NWO

Coördinatieteam

Katja Portegies, voorzitter RWS
Jos van Alphen Staf Deltacommissaris
Michiel Blind Deltares, namens de TO2 instituten
Corné Nijburg RWS
Rob Ruijtenberg STOWA/Waterschappen
Roos Gerrits, secretaris Ministerie IenW/DGRW
Niels van den Berg NWO