Peter Glas nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NKWK

Peter Glas is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het NKWK. Hij volgt Wim Kuijken op als Deltacommissaris, die deze functie tot 1 januari dit jaar heeft bekleed.

Peter Glas

Peter Glas (62) studeerde wis- en natuurwetenschappen en Nederlands recht in Leiden. Daarna was hij onder meer werkzaam in verschillende functies bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft (nu Deltares) en bij het Directoraat-Generaal Milieu van het voormalige ministerie VROM. Per 1 maart 2003 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot watergraaf van Waterschap De Dommel. In de periode 2004-2015 was hij lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarvan de laatste vijf jaar landelijk voorzitter. Sinds 2013 is hij tevens internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative.

“Voor het behoud van onze delta zijn nieuwe kennis en innovaties essentieel”, stelt Glas. “Als tweede deltacommissaris ben ik ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), en zeer gemotiveerd om hieraan een bijdrage te leveren. Het NKWK borduurt voort op de kennisvragen die benoemd zijn in het Deltaprogramma en doet dat sinds 2015. We vieren dus een lustrum. Terugblikkend op vijf jaar NKWK zie ik een duidelijke ontwikkeling. Van papier naar praktijk. Van onderzoek en experimenten naar opbrengsten en resultaat. Daarnaast zie ik een stijgende lijn in het aantal studenten, trainees en Young Professionals dat het NKWK weet te vinden. De toenemende betrokkenheid van jongeren – belangrijk in het kader van de lange termijn – zal tijdens het eerstvolgende NKWK congres op 14 mei vast en zeker zichtbaar zijn. Net als de concrete resultaten uit diverse onderzoekslijnen. In het middagprogramma is ruimschoots gelegenheid om op excursie te gaan en met eigen ogen te bekijken wat NKWK-onderzoek zoal oplevert in de praktijk. Mooie ontwikkelingen. Laten we die met elkaar nog verder vooruit helpen.”