Projectentournee KBS: volledig programma

Donderdag 21 april organiseert NKWK in samenwerking met waterschap Vechtstromen het éérste projectbezoek van de projectentournee van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). Daar wilt u toch bij zijn!

Het eerste projectbezoek vindt plaats in Twente. Het doel is om vragers en aanbieders van kennis en ervaring over klimaatbestendig inrichten van stedelijke gebied bij elkaar te brengen. De kennis van alle aanwezigen wordt samengebracht en er worden nieuwe kennisvragen geïnventariseerd, die de basis gaan vormen van een nationaal kennisprogramma voor de Klimaatbestendige Stad.

_DSC7490

Programma 21 april

 Ochtendprogramma

 • 9.30 uur vertrek bus 1 vanaf station Almelo | Uitgebreide bustour door KlimaatActieve Stedenband Twente, met verschillende stops bij projecten. Projecten: Binnenhaven Almelo en Stadhuis, Doorbraak, Bornerbroek, Drienerbeek, Berflobeek, Kristalbad en Roombeek. Een toelichting van de projecten vindt u hier.
 • 10.00 uur vertrek bus 2 vanaf station Almelo | Bustour door KlimaatActieve Stedenband Twente, met maximaal 3 stops bij projecten (zelfde projecten als bus 1).
 • 10.30 uur vertrek bus 3 vanaf station Almelo | Verkorte bustour door KlimaatActieve Stedenband Twente, zonder stops, maar wel met toelichting in de bus over de projecten (zelfde als bus 1).
 • 12.00 uur Gezamenlijke lunch en middagprogramma op een locatie in Enschede

Middagprogramma (voorlopig programma)

 • 13.00 uur Welkom door Joke van Wensem (ministerie Infrastructuur en Milieu, dagvoorzitter en projectleider NKWK-KBS); Inleiding door Willem Jan Goossen (ministerie Infrastructuur en Milieu, programmamanager Klimaat- en Ruimtelijke Adaptatie); Inleiding door Stefan Kuks (watergraaf waterschap Vechtstromen)
 • 13.30 uur Ronde 1 kennistafels. Keuze uit 7 tafels: Duurzame bouw en energie, Participatie, Gezondheid, Circulaire Economie, Smart Grids, Financiering en Governance. Hieronder vindt u een korte uitleg van de kennistafels.
 • 14.45 uur Ronde 2 kennistafels. Keuze uit 7 tafels: Duurzame bouw en energie, Participatie, Gezondheid, Circulaire Economie, Smart Grids, Financiering en Governance. Hieronder vindt u een korte uitleg van de kennistafels.
 • 15.30 uur Koffiepauze
 • 15.45 uur Terugkoppeling van de kennistafels
 • 16.15 uur Afsluiting door Joke van Wensem
 • 16.30 uur Borrel
 • 16.30-18.00 uur Vervoer terug naar station Almelo

Kennistafels

Tijdens de kennistafels voeren we telkens een gesprek dat wordt ingeleid vanuit een praktijkcase in de KlimaatActieve Stedenband Twente. De lessen hieruit kunt u aan uw project of omgeving koppelen, om te kijken hoe uw stedelijk gebied klimaatbestendig gemaakt kan worden.

In de eerste ronde wordt er een introductie gedaan, worden de vragen geïnventariseerd, wordt er gediscussieerd en geconstateerd. Deze ronde wordt ingeleid met een pitch over de casus. De tweede ronde is een stuk korter, hierbij wordt de focus gelegd op reflecteren en verdiepen. Deze ronde start ook met een pitch, maar dan over de uitkomsten van de eerste ronde.

 1. Kennistafel Duurzame bouw en energie | Case ‘Energie uit rioolwater’

  Gespreksleider: Joke Bults (Stichting Pioneering)
  Coördinator: Stef Fortkamp (Waterschap Vechtstromen)
  Inbrenger Case: Rik Meijer (Gemeente Enschede)
  Kenniswerker: Vera Rovers (TNO)

Een initiatief om thermische energie uit het hoofdaanvoerriool in Enschede te winnen illustreert hoe complex veranderingen van bestaande infrastructuur kunnen zijn. Een parallel met adaptatiemaatregelen is snel te trekken. In de sessie bespreken we de mogelijkheden om transities te initiëren met hulp van andere prikkels en andere spelers. Welke kennis hebben we daarbij nodig?

 1. Kennistafel Participatie | Case ‘Bewonersparticipatie Bornerbroek’

  Gespreksleider: Willem Seine (Natuur en Milieu Overijssel)
  Coördinator: René Aartsen (Waterschap Vechtstromen)
  Inbrenger Case: Marcel Roordink (Gemeente Almelo)
  Kenniswerker: Hans Gehrels (Deltares)

De bewoners van Bornerbroek dragen bij aan een klimaatbestendiger dorp. Zijn er op basis van deze case en uw ervaringen randvoorwaarden te benoemen voor bewonersparticipatie? Of is het een kwestie van het juiste moment afwachten en dan maatwerk leveren? Het potentieel van burgerinitiatief lijkt groot, maar hebben we voldoende instrumentarium om dit te benutten?

 1. Kennistafel Gezondheid | Case ‘Infiltreren: lust of last?’

  Gespreksleider: volgt zo spoedig mogelijk (GGD Regio Twente)
  Coördinator: Els Boerrigter (Waterschap Vechtstromen)
  Inbrenger Case: Wim Geerdink (Waterschap Vechtstromen)
  Kenniswerker: Tim van Hattum (WUR)

Bij ingrepen in de fysieke leefomgeving worden op enig moment vragen gesteld over de impact op gezondheid. Dat speelde in het verleden al bij de wadi’s in het Enschedese Ruwenbos, maar speelt nu ook bij hoge grondwaterpeilen en stilstaand water onder groene daken. Stellen we de gezondheidsvragen op het juiste moment en hebben we wel de juiste afwegingskaders?

 1. Kennistafel Circulaire Economie | Case ‘Voedselvermalers in hoogbouw’

  Gespreksleider: André Struker (Waternet)
  Coördinator: Jos Jogems (Waterschap Vechtstromen)
  Inbrenger Case: Auke Doornbosch (Gemeente Hengelo)
  Kenniswerker: Gerben Mol (Alterra) ovb

In Hengelo is geëxperimenteerd met een fundamenteel andere, klimaatbestendiger omgang met afval- en afvalwaterstromen. De wenselijkheid van deze ontwikkeling wordt echter ook weer betwist, waarbij vaak financiële argumenten een rol spelen. Welke kennis hebben we nodig rond circulaire economie? En is het niet juist aan de overheid om experimenten als deze te stimuleren? Zonder experiment immers geen transitie! Rekenen we onze innovatieve inspanning wel af op de juiste indicatoren?

 1. Kennistafel Smart Grids | Case ‘Smart City Enschede’

  Gespreksleider: Marjolein van Gelder (Ministerie I&M / KIS)
  Coördinator: Jeroen Buitenweg (Waterschap Vechtstromen)
  Inbrenger Case: Gerdien Looman (Gemeente Enschede)
  Kenniswerker: Peter Bosch (TNO)

In Enschede wordt een stap gezet richting realisatie van een smart grid. Maar, wat is het potentieel van een dergelijke technologische ontwikkeling voor de realisatie van adaptatie in stedelijk gebied. Wetende dat alles wat ‘connected’ is de komende jaren een enorme ontwikkeling gaat door maken, ligt daar wellicht een enorme kans. Hebben we voldoende verbeeldingskracht en kennis om deze kans te benutten?

6. Kennistafel Financiering | Case ‘Stadsbeek Enschede’

Gespreksleider: Alexander Meijerink (Waterschap Vechtstromen)                                                                                                     Coördinator: Manon van de Riet (Waterschap Vechtstromen)
Inbrenger Case: Sylvia Schot (Gemeente Enschede)
Kenniswerker: Marco Hoogvliet (Deltares)

Terugbrengen van water in de stad typeert de Twentse klimaatadapatie in stedelijk gebied. Zo ook in Enschede, waar een kilometerslange beek door bestaand stedelijk gebied gerealiseerd wordt. Aanleg is kostbaar, dus financiering een uitdaging. Dat vraagt creativiteit. Is er behoefte aan een toolbox creatief financieren? Welke aanvullende kennis creëert de ruimte en mogelijkheden om doeltreffender financiële wegen te kunnen vinden?

 1. Kennistafel Governance | Case ‘Anders denken, doen en besturen’

  Gespreksleider: Nanny Bressers (Waterschap Vechtstromen)
  Coördinator: Susan Lijzenga (Waterschap Vechtstromen)
  Inbrenger Case: Jan de Ruiter (Waterschap Vechtstromen)
  Kenniswerker: Gerald Jan Ellen (Deltares) ovb

In de stedenband vraagt het realiseren van klimaatmaatregelen om anders denken, doen en besturen. Integraal benaderen van en werken aan vraagstukken vraagt om maatschappelijk verantwoord innoveren. Hoe ga je om met ethische, maatschappelijke aspecten en publieke verantwoordelijkheden? Hebben we voldoende en de juiste kennis om te voorkomen dat we leergeld betalen?

U kunt bij uw aanmelding een voorkeur aangeven voor de eerste en de tweede kennistafel, wij proberen aan uw wens te voldoen. Mocht er geen plek zijn, dan wordt u geplaatst bij een andere kennistafel.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met NKWK-KBS, nkwk-kbs@waterenklimaat.nl.

 

Meld u hier aan.

 

NKWK logo Vechtstromen