Projectentournee NKWK-KBS van start op 21 april

Op 21 april a.s. kunt u deelnemen aan het eerste projectbezoek in het kader van de Projectentournee van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Dit eerste projectbezoek doet hoog-Nederland aan: u bezoekt diverse gerealiseerde klimaatadaptatieprojecten in de drie steden van de KlimaatActieve Stedenband Twente (KAS): Almelo, Hengelo en Enschede. Deze steden werken samen aan het terugbrengen van water in het stadsbeeld ten behoeve van klimaatadaptatie, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Tijdens deze dag wisselen we opgedane kennis en ervaringen uit en in verdiepende sessies worden vragen beantwoord en nieuwe onderzoeksvragen gegenereerd.

Bent u op zoek naar antwoorden op vragen over hoe u uw project of omgeving in stedelijk gebied klimaatbestendig kunt maken? Benut dan deze unieke kans om niet alleen met elkaar in gesprek te gaan, maar ook met de projectleiders van klimaatadaptatieprojecten in de Twentesteden. Deze delen graag hun kennis en ervaring graag met u. Bouw met ons mee aan een nieuw nationaal kennisprogramma voor de Klimaatbestendige Stad! Reserveer 21 april vast in uw agenda voor een bezoek dat zal starten in Almelo en eindigt in Enschede. Er is plaats voor maximaal 150 deelnemers. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Aanmelden is op dit moment nog niet mogelijk, meer informatie volgt in maart.


Projectentournee NKWK-KBS Dit projectbezoek is een initiatief van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). NKWK-KBS organiseert een projectentournee door Nederland waarin per jaar ca. 4 steden of regio’s worden bezocht en waarin gerealiseerde projecten centraal staan. Het doel is om vragers en aanbieders van kennis en ervaring over klimaatbestendig inrichten bij elkaar te brengen. Zo wordt beschikbare kennis zo goed mogelijk benut en worden nieuwe kennisvragen geïnventariseerd, die de basis gaan vormen van een nationaal kennisprogramma voor de klimaatbestendige stad. Dit kennisprogramma richt zich zowel op het beantwoorden van nieuwe kennisvragen als op het praktisch toepasbaar maken van bestaande kennis.