“Samen bereik je meer”

Afscheidsinterview Marja Wijnties

Marja Wijnties was vanaf het begin betrokken bij het NKWK; eerst als één van de kwartiermakers, later als lid van het coördinatieteam. In januari van dit jaar stapte ze over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Haar nieuwe dossier ‘Groningen bovengronds’ is een uitdaging: al op haar eerste werkdag was er een zware aardbeving. Marja heeft nauwelijks tijd om het NKWK te missen. Op de dag dat ze wordt uitgezwaaid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blikt ze toch even terug.

Hoe vond je het om te werken aan het NKWK?

“Het was erg leuk om betrokken te zijn bij het opzetten van het programma. Ik houd van pionieren. Het NKWK was iets nieuws: in tegenstelling tot eerdere onderzoeksprogramma’s zit er geen pot met geld achter. De deelnemers moeten echt de meerwaarde van het programma zien om zich eraan te verbinden. Dat is langzaam maar zeker gebeurd. Partijen sluiten nu aan vanwege de NKWK-gedachte: samen bereik je meer. Ik geloof daar ook echt in. Op het gebied van klimaatadaptatie is veel kennis nodig. Wanneer je gezamenlijk aan een onderzoek werkt, levert dat meer op dan wanneer je op eigen houtje aan de slag gaat. Overigens is het niet altijd makkelijk om partijen op één lijn te krijgen; de verschillen kunnen groot zijn. Neem een waterschap: dat zal vooral interesse hebben in toegepast onderzoek met snel resultaat. Een kennisinstituut ziet wellicht meer in fundamenteel, langlopend onderzoek. De kunst is om elkaar te vinden en samen te werken aan het hogere doel: een klimaatbestendig Nederland.”

Welke rol kon jij daarin spelen?

“Ik heb steeds geprobeerd om de verbinding te leggen tussen allerlei partijen. Dat betekende goed luisteren, veel praten, veel overleggen bijwonen en voortdurend communiceren – bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Ook de NKWK-conferenties zijn heel belangrijk voor het bijeenbrengen van mogelijke onderzoeks-partners. Ik heb de conferenties in de afgelopen drie jaar zien groeien, zowel inhoudelijk als qua aantal bezoekers.”

Op welk resultaat ben je het meest trots?

“Ik ben blij dat de onderzoekslijn Water en Voedsel van de grond is gekomen. Het is een heel belangrijk thema, want wereldwijd groeit de vraag naar voedsel. Tegelijkertijd staat op veel plaatsen de waterkwaliteit onder druk door de klimaatverandering. En we weten allemaal: voedsel groeit waar water stroomt. Toch zat er de eerste jaren geen vaart in deze onderzoekslijn. Met de komst van Nancy Meijers van EZ is daar verandering in gekomen. We wisten een snaar te raken en het lukte ons om meerdere partijen te mobiliseren. We gaan nu met vier thema’s aan de slag, daar ben ik heel tevreden over.”

En wat had beter gekund?

“Het werk voor het NKWK komt bovenop alle taken die iedereen al heeft. Daardoor doen veel mensen het er een beetje bij. Dat vind ik jammer. Om zo’n programma goed van de grond te krijgen, zou je er mensen helemaal voor vrij moeten maken.”

Ben je tevreden met je nieuwe baan?

“Ik wilde graag in een concreet gebied aan de slag en opereren in politiek-bestuurlijke hectiek. Nou, dat is gelukt! Op mijn allereerste werkdag bij EZ werd Groningen getroffen door een aardbeving, met alle gevolgen van dien. Aan hectiek heb ik geen gebrek.”