Save the date: 18 mei projectbezoek Dordrecht

Reserveer alvast donderdag 18 mei voor het vierde projectbezoek van de Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad, dit keer aan Dordrecht. Dordrecht is een koploper in klimaatbestendig inrichten van het stedelijk gebied.

‘s Ochtends bezoeken we aansprekende gerealiseerde klimaatadaptatieprojecten – waaronder praktijkvoorbeelden van actief grondwaterpeilbeheer en waterrobuust bouwen – gevolgd door verdieping en discussie in themasessies in de middag. De uitnodiging met het programma en aanmeldmogelijkheid ontvangt u medio april.

Het projectbezoek Dordrecht wordt georganiseerd door de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS), de gemeente Dordrecht en het Waterschap Hollandse Delta.

Meer informatie over de projectentournee en over de andere activiteiten vindt u op de pagina van de onderzoekslijn NKWK-KBS.