Studiedag ruimtelijke klimaatgevolgen

Op 11 oktober 2018 organiseren Rioned en Vlario een Vlaams/Nederlandse kennisuitwisselingsdag over klimaatverandering en de ruimtelijke gevolgen. De bijeenkomst vindt plaats in Antwerpen.

Klimaatverandering zorgt enerzijds voor meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overlast door hevige regen en overstromingen. Daarbij komt de toename in verharde oppervlakten ten gevolge van de groeiende urbanisatie én problemen vanwege toename van hitte. Een actief regenwaterbeleid op het lokale niveau is noodzakelijk om meest efficiënt wateroverlast en verdroging hand-in-hand aan te pakken. Hoe gaan we hiermee om in Vlaanderen en in Nederland? Wat zegt het beleid, hoe komen we tot gedragen plannen en maatregelen en hoe gaan we hier als steden en gemeenten praktisch mee aan de slag?