Inhoudelijke sessies en praktijkbezoeken

Na het plenaire programma verspreidden de deelnemers zich over de inhoudelijke sessies en de zes praktijkbezoeken. Daar gingen ze dieper in op allerlei water- en klimaatonderwerpen. De diversiteit aan onderwerpen was groot: van de klimaatbestendige stad tot ruimtelijke adaptatie in het buitengebied, van living labs tot serious games en van lokale weerwaarschuwingen tot Europese samenwerking.

Met de bus naar praktijksessie NKWK kennisconferentie 2018

Tijdens de excursie Groen-blauwe klimaatadaptatie projecten Nijmegen vertelde Ton Verhoeven, adviseur water en groen van Nijmegen, over de klimaatadaptatieprojecten in de stad. Nijmegen is benoemd tot Duurzame Hoofdstad van Europa 2018. Hoe heeft de stad dit bereikt? Nijmegen betrekt de burgers bij klimaatadaptatieprojecten. Ze hebben inspraak, kunnen meedenken en ontwikkelen. De excursie voert langs de rivierverbreding van de Waal, door twee groene wijken en een park. Op elk van deze locaties zijn burgers betrokken geweest bij een gemeenteproject, of hebben op eigen initiatief parken en perken aangelegd. “Burgerparticipatie staat duidelijk op nummer één in Nijmegen”, geeft een deelnemer aan tijdens de busreis terug naar Wageningen.

Discussie over klimaatbestendige stad

Deelnemers aan de excursie Klimaatadaptatie op z’n Renkums’ maakten met een verkoelend ijsje in de hand een wandeling langs drie projecten. “Regenwater afkoppelen van het riool is bij ons het uitgangspunt”, vertelde Manon Wille, de projectleider van de gemeente Renkum. De in 2011 aangelegde wijk Bergerhof is volledig afgekoppeld. Recent zijn bij de rioolvervanging aan de Ds Gewinweg wadi’s aangelegd. Aan de Reijmerweg (en omgeving) wordt de oppervlakte van het openbaar groen en het aantal bomen vergroot. Daarnaast is grote winst te behalen bij de inwoners: ‘afkoppelcoaches’ gaan in Renkum de deuren langs om met bewoners in gesprek te gaan over de mogelijkheden.

Tijdens een sessie over remote sensing en andere vormen van dataverzameling stonden twee vragen centraal: wat zijn de praktische uitdagingen rond big data en: wat kun je er eigenlijk mee? “Big data blijft tot nu toe een beetje hangen in de fase ‘veelbelovend’”, aldus Gerrit Burgers, die bij Rijkswaterstaat werkt aan monitoring van waterkwaliteit in de Noordzee en het Eems-Dollardgebied. Wat is daaraan te doen? Waarborg de kwaliteit van de data, was de boodschap van de sprekers. Zorg voor een goed systeem van data governance en data-delen – en betrek alle betrokken spelers daarbij.

slim watermanagement

“Ons rivierengebied verandert snel”, vertelde Michiel van den Bergh van het WNF tijdens de sessie ‘Rivers2morrow’, “onder meer door klimaatverandering, toenemende scheepvaart en maatregelen in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’-programma.” Hij vertelde hoe overheden, onderzoekers, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties samenwerken aan een balans tussen vaarwegbeheer, hoogwaterbescherming en ecologie: “Dat kan alleen met een geïntegreerde visie.”

Sessie

Een langetermijnvisie – daarom vroegen ook de professionals in de sessie over de Delta-aanpak Waterkwaliteit. “Kijk verder in de toekomst dan alleen vier jaar”, zei een deelnemer tijdens de discussie. Alleen dan kun je maatregelen nemen die echt de gewenste effecten hebben. Tot die tijd is het dweilen met de kraan open.” Tijdens een sessie over ‘Code Oranje voor het klimaat’ gaf Rob Sluijter van het KNMI een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen rond het voorspellen van extreme weersomstandigheden. “Onze modellen worden steeds beter en steeds lokaler”, zei hij. Maar daar zit ook een keerzijde aan, benadrukte hij. “Er blijft altijd een foutmarge. Je wilt voorkomen dat je een groot evenement ontruimt terwijl dat niet nodig was. Soms levert het ontruimen van een evenement meer risico’s op dan het ‘uitzitten van een storm’. Hoe beter de voorspellingen, hoe beter dus ook de systemen daaromheen moeten zijn.”

De verslagen van de deelsessies zijn hier te vinden.